Archiwum aktualności

29
kwi
Rola Unii Europejskiej w globalnej sprawiedliwości podatkowej

Nowa publikacja CONCORD z serii poświęconej spójności polityki na rzecz rozwoju wskazuje kluczowe reformy międzynarodowego systemu podatkowego, o które powinna zabiegać UE w przygotowaniu do konferencji ONZ nt. finansowania rozwoju.

28
kwi
List otwarty Grupy Zagranica do Posła T. Iwińskiego, sprawozdawcy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. monitoringu sytuacji w Azerbejdżanie ws. Rasula Jafarova

Publikujemy treść listu otwartego Grupy Zagranica adresowanego do Posła Tadeusza Iwińskiego, sprawozdawcy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. monitoringu sytuacji w Azerbejdżanie ws. Rasula Jafarova. W liście pytamy Posła Iwińskiego min. o konkretne działania jakie zamierza podjąć w związku z represjami, które spotykają działaczy pozarządowych w tym kraju.

25
kwi
Współpraca rozwojowa w exposé Ministra Schetyny

Podczas exposé w Sejmie 23 kwietnia Min. Schetyna poruszył kilka tematów istotnych z punktu widzenia współpracy rozwojowej, w tym m.in. wsparcie Polski dla Ukrainy, problem nielegalnej migracji do UE oraz relacje z krajami Afryki i Azji.

08
kwi
Dane OECD DAC nt. wysokości pomocy rozwojowej w 2014 r.

Wg. opublikowanych dziś wstępnych danych OECD DAC, polska pomoc rozwojowa spadła w 2014 r. do poziomu 0,08% DNB (z 0,1% w roku poprzednim), dając nam ostatnie miejsce wśród krajów OECD DAC jeśli chodzi o współczynnik ODA/DNB.

02
kwi
Zaproszenie do współpracy - analiza dot. wsparcia NGO działających w obszarze współpracy rozwojowej w wybranych krajach

Grupa Zagranica poszukuje eksperta/ki do opracowania analizy dotyczącej wsparcia NGO działających w obszarze współpracy rozwojowej (w tym wsparcia demokracji, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej) ze środków publicznych w wybranych krajach-dawcach pomocy rozwojowej. Wyniki przeglądu i rekomendacje służyć będą dalszym działaniom rzeczniczym prowadzonym przez Grupę Zagranica wobec administracji centralnej i parlamentu. Do współpracy zapraszamy osoby z udokumentowanym doświadczeniem w pracy badawczej w temacie trzeciego sektora i współpracy organizacji pozarządowych z administracją centralną. Termin zgłoszeń - 13 kwietnia br.

05
mar
Zaproszenie do współpracy - analiza dotycząca spójności polityki na rzecz rozwoju wobec krajów PW

Grupa Zagranica poszukuje eksperta/ki do opracowania analizy dotyczącej spójności polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development - PCD) w odniesieniu do krajów Partnerstwa Wschodniego. Analiza jest częścią projektu prowadzonego we współpracy z organizacjami z Czech, Węgier i Słowacji i będącego elementem naszych działań rzeczniczych w temacie PCD. Termin zgłoszeń to 18 marca 2015.

04
mar
List otwarty do Nevena Mimicy, Komisarza ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

Publikujemy treść listu adresowanego do Nevena Mimicy, Komisarza ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ws. dyskryminujących warunków konkursów grantowych KE na edukację globalną. Celem rzecznictwa jest obniżenie minimalnych wymaganych prze KE wielkości budżetów projektów składanych w ramach konkursu DEAR (Development Education and Awareness Raising, część mechanizmu EuropeAid), nieadekwatnych do zdolności absorpcyjnych organizacji z Polski i innych krajów w regionie, ale także z Hiszpanii czy Grecji.

04
mar
Kierunek Addis Abeba. Odpowiedzialność Unii Europejskiej na Trzeciej Konferencji nt. Finansowania Rozwoju

Trzecia Międzynarodowa Konferencja nt. Finansowania Rozwoju (Addis Abeba, 13-16 lipca 2015) będzie kluczowa dla eliminacji ubóstwa i redukcji nierówności na świecie. Konferencja będzie też stanowić podstawę dla wrześniowego porozumienia na temat nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz grudniowego porozumienia nt. walki ze zmianami klimatu. Federacja CONCORD sformułowała postulaty wobec UE i krajów członkowskich wobec procesu.

02
mar
Polskie MSZ bezskuteczne we wspieraniu polskich organizacji pozarządowych zajmujących się współpracą rozwojową

Polskie organizacje pozarządowe co roku realizują dziesiątki projektów rozwojowych na świecie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wykazuje jednak woli by zwiększyć ich potencjał. Brakuje pomysłów, jak skutecznie wspierać polskie organizacje rozwojowye m.in. w pozyskiwaniu środków unijnych. Potrzebne są pilne zmiany na rzecz zwiększenia możliwości polskich organizacji w zakresie pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej, wspierania demokracji i edukacji globalnej.

12
lut
Wyjazdy dla dziennikarzy nt. wpływu polskiej i europejskiej polityki na kraje rozwijające się

Grupa Zagranica zaprasza dziennikarzy i dziennikarki do składania propozycji wyjazdów (study visits) do krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Środkowej dokumentujących wpływ różnych obszarów polskiej i europejskiej polityki na sytuację mieszkańców tych krajów. Wyjazdy mogą dotyczyć takich tematów, jak migracje, bezpieczeństwo żywnościowe, zmiany klimatyczne, społeczna odpowiedzialność biznesu, inwestycje etc.

Strony