Archiwum aktualności

05
mar
Zaproszenie do współpracy - analiza dotycząca spójności polityki na rzecz rozwoju wobec krajów PW

Grupa Zagranica poszukuje eksperta/ki do opracowania analizy dotyczącej spójności polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development - PCD) w odniesieniu do krajów Partnerstwa Wschodniego. Analiza jest częścią projektu prowadzonego we współpracy z organizacjami z Czech, Węgier i Słowacji i będącego elementem naszych działań rzeczniczych w temacie PCD. Termin zgłoszeń to 18 marca 2015.

04
mar
List otwarty do Nevena Mimicy, Komisarza ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

Publikujemy treść listu adresowanego do Nevena Mimicy, Komisarza ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ws. dyskryminujących warunków konkursów grantowych KE na edukację globalną. Celem rzecznictwa jest obniżenie minimalnych wymaganych prze KE wielkości budżetów projektów składanych w ramach konkursu DEAR (Development Education and Awareness Raising, część mechanizmu EuropeAid), nieadekwatnych do zdolności absorpcyjnych organizacji z Polski i innych krajów w regionie, ale także z Hiszpanii czy Grecji.

04
mar
Kierunek Addis Abeba. Odpowiedzialność Unii Europejskiej na Trzeciej Konferencji nt. Finansowania Rozwoju

Trzecia Międzynarodowa Konferencja nt. Finansowania Rozwoju (Addis Abeba, 13-16 lipca 2015) będzie kluczowa dla eliminacji ubóstwa i redukcji nierówności na świecie. Konferencja będzie też stanowić podstawę dla wrześniowego porozumienia na temat nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz grudniowego porozumienia nt. walki ze zmianami klimatu. Federacja CONCORD sformułowała postulaty wobec UE i krajów członkowskich wobec procesu.

02
mar
Polskie MSZ bezskuteczne we wspieraniu polskich organizacji pozarządowych zajmujących się współpracą rozwojową

Polskie organizacje pozarządowe co roku realizują dziesiątki projektów rozwojowych na świecie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wykazuje jednak woli by zwiększyć ich potencjał. Brakuje pomysłów, jak skutecznie wspierać polskie organizacje rozwojowye m.in. w pozyskiwaniu środków unijnych. Potrzebne są pilne zmiany na rzecz zwiększenia możliwości polskich organizacji w zakresie pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej, wspierania demokracji i edukacji globalnej.

12
lut
Wyjazdy dla dziennikarzy nt. wpływu polskiej i europejskiej polityki na kraje rozwijające się

Grupa Zagranica zaprasza dziennikarzy i dziennikarki do składania propozycji wyjazdów (study visits) do krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Środkowej dokumentujących wpływ różnych obszarów polskiej i europejskiej polityki na sytuację mieszkańców tych krajów. Wyjazdy mogą dotyczyć takich tematów, jak migracje, bezpieczeństwo żywnościowe, zmiany klimatyczne, społeczna odpowiedzialność biznesu, inwestycje etc.

03
lut
Negocjacje ONZ nt. finansowania rozwoju - stanowisko organizacji pozarządowych

W lipcu 2015 w Addis Abebie w Etiopii odbędzie się trzecia Międzynarodowa Konferencja nt. Finansowania Rozwoju. Rozmowy podczas konferencji dotyczyć będą nie tylko pomocy rozwojowej (ODA), ale też handlu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, mobilizacji środków publicznych, zadłużenia i innych tematów związanych z finansowaniem rozwoju. Wiodące organizacje pozarządowe zajmujące się tematami finansowania rozwoju przygotowały stanowisko wobec nadchodzącej konferencji.

30
sty
Portale informacyjne i media społecznościowe dla globalnego rozwoju - spotkanie warsztatowe

W ramach kontynuacji wrześniowego spotkania z Adamem Leszczyńskim nt. pracy z mediami w tematach globalnego rozwoju, Grupa Zagranica zaprasza na spotkanie warsztatowe nt. podejmowania tematów globalnego rozwoju w internetowych portalach informacyjnych i mediach społecznościach. Spotkanie odbędzie się 18 lutego w godzinach od 11:00 do 16:30 w Warszawie.

26
sty
Priorytety polityki rozwojowej łotewskiej prezydencji w Radzie UE

1 stycznia 2015 roku, Ryga, po raz pierwszy, przejęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Łotewskiej prezydencji w całości poświęcony jest najnowszy Policy Digest (PD) opracowany przez biuro projektu TRIALOG - grupującego platformy narodowe z krajów EU13, państw, które zostały członkami po 1 maja 2004 r i którego partnerem jest grupa Zagranica.

21
sty
Konkurs grantowy Fundacji Solidarności Międzynarodowej „Wsparcie Demokracji 2014” - podsumowanie obserwacji

W ocenie obserwatorów Grupy Zagranica, Organizacja konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2014” realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej została oceniona pozytywnie. W opinii obserwatorów procedury określone w regulaminie konkursu – ‘Zasadach opiniowania i wyboru wniosków 2014’ oraz ‘Zasadach uczestnictwa w konkursie grantowym 2014’ były przestrzegane.

13
sty
Inauguracja Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju

9 stycznia w Rydze odbyła się inauguracja Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015. Celem ERR jest informowanie i zainteresowanie obywateli i obywatelek UE tematami globalnego rozwoju i współpracy rozwojowej.

Strony