Archiwum aktualności

07
maj
Między Busan a Meksykiem - postępy UE w podnoszeniu skuteczności pomocy rozwojowej

Przedstawiamy broszurę Komisji Europejskiej pt. The Busan Commitments. An Analysis of EU Progress and Performance przygotowaną z okazji pierwszego Spotkania Wysokiego Szczebla Globalnego Partnerstwa na rzecz Efektywnej Współpracy Rozwojowej, które odbyło się w Meksyku w dniach 16-17 kwietnia 2014 roku.

23
kwi
Najnowszy Policy Digest w całości poświęcony kampanii "Europe We Want"

“Europe We Want” to inicjatywa CONCORD, której celem jest bardziej sprawiedliwa Europa wewnątrz i poza jej granicami w związku z nadchodzącymi wyborami do Europarlamentu.

14
kwi
Wstępne dane OECD nt. globalnej pomocy rozwojowej w 2013 roku

Globalna ODA krajów członkowskich DAC OECD wyniosła w 2013 roku 134,8 mld USD (najwyższa wielkość w historii) wzrastając o 6,1% w porównaniu z 2012 r. Polska oficjalna pomoc rozwojowa wzrosła w zeszłym roku o prawie 9% przy czym cały ten wzrost wynikał ze zwiększenia naszej obowiązkowej składki do UE. Biorąc pod uwagę współczynnik ODA/DNB, Polska plasuje się na drugim miejscu od końca wśród 28 członków DAC OECD.

04
mar
Proces rewizji definicji współpracy rozwojowej na poziomie DAC OECD - stanowisko CONCORD

W roku 2014 na poziomie DAC OECD odbywa się proces rewizji definicji współpracy rozwojowej. Prezentujemy stanowisko CONCORDu w tej sprawie oraz przewodnik dla organizacji członkowskich umożliwiający zaangażowanie w ten proces.

06
lut
Zasady Stambulskie w Grupie Zagranica

Począwszy od roku 2012 Grupa Zagranica pracuje i dyskutuje nad standardami działań, odpowiadając na jeden z głównych celów Grupy Zagranica jakim jest budowanie kompetentnego polskiego sektora organizacji pozarządowych, który w sposób etyczny i profesjonalny przyczynia się do rozwoju innych krajów. W pierwszym kwartale 2014 roku planujemy przeprowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną nakierowaną na poprawę jakości działań organizacji członkowskich.

27
sty
Obserwacje konkursu grantowego "Wsparcie demokracji" - edycja 2014

Fundacja Solidarności Międzynarodowej wraz z Grupą Zagranica informuje, że konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” – edycja 2014 jest monitorowany pod kątem przejrzystości, przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków.

23
sty
Wesprzyjmy ukraińskie organizacje pozarządowe! Zbieramy podpisy

Grupa Zagranica w ramach solidarności z obywatelami Ukrainy zaangażowała polskie organizacje w akcję zbierania podpisów pod listem skierowanym do ukraińskich organizacji pozarządowych. W ciągu niecałych dwóch dni podpisało się już ponad 300 organizacji.

20
sty
Oświadczenie Grupy Zagranica ws. ograniczania swobód obywatelskich na Ukrainie

Organizacje pozarządowe działające na rzecz współpracy międzynarodowej wyrażają solidarność z ukraińskim społeczeństwem i zwracają się z apelem do polskich władz o reakcję na ograniczanie podstawowych swobód obywatelskich na Ukrainie.

Oświadczenie jest dostępne również w języku angielskim i ukraińskim.

20
gru
Spotkanie robocze "Rola sektora prywatnego we współpracy rozwojowej"

Polska Akcja Humanitarna wraz z Grupą Zagranica pragnie serdecznie zaprosić organizacje członkowskie na spotkanie robocze pt. „Rola sektora prywatnego we współpracy rozwojowej”, która odbędzie się w ramach realizowanego projektu „V4Aid – Zjednoczeni na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju”. Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2014 roku (piątek), w godz. 10-13, ul. Noakowskiego 10 lok.6A (klatka II, piętro III).

17
gru
Polska współpraca rozwojowa 2013 - infografika

Graficzne podsumowanie polskiej współpracy rozwojowej na bazie monitoringu Grupy Zagranica w 2013 roku.

Strony