Archiwum aktualności

20
gru
"Pomoc świata nie zbawi, ale może nas zabić" - o odpowiedzialności i efektywności współpracy rozwojowej podczas Europejskich Dni Rozwoju

15-16 grudnia 2011 r.

W dniach 15-16 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyła się 6. edycja Europejskich Dni Rozwoju. Tematem przewodnim tegorocznych EDR było hasło rozwój i demokracja, które w świetle ostatnich wydarzeń na Białorusi, w Afryce Północnej, Syrii czy Sudanie wydaje się szczególnie aktualne. W trakcie spotkania odbyła się również dyskusja nad skutecznością pomocy, z uwagi na fakt, że EDDs odbędą się tuż po zakończeniu IV Forum Wysokiego Szczebla nt. Skuteczności Pomocy w Pusan. W dyskusję tą włączyła się Grupa Zagranica, organizując panel wysokiego szczebla pt. „Aid effectiveness and Accountability in the post-Busan framework”.

07
gru
Grupa Zagranica na Forum w Busan – jaka będzie przyszłość współpracy rozwojowej?

29 listopada - 1 grudnia 2011 r.

W dniach 29 listopada – 1 grudnia w Busan (Płd. Korea) odbyło się Czwarte Forum Wysokiego Szczebla nt. Skuteczności Współpracy Rozwojowej, będące najważniejszym międzynarodowym wydarzeniem dotyczącym rozwoju w czasie Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Polskę reprezentowała delegacja z MSZ, na której czele stał Podsekretarz Stanu Krzysztof Stanowski oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym platformy Grupa Zagranica oraz PAH.

30
lis
Do kogo należy demokracja? Relacja z konferencji "Democracy&Development"

30 listopada 2011 r.

Unia Europejska może pomagać w procesie demokratyzacji krajów arabskich, ale na naszych zasadach” – powiedziała Kinda Mohamadieh z Arab NGO Network for Development podczas konferencji „Democracy&Development”, która odbyła się 30 listopada w Warszawie. Uczestnikami konferencji byli aktywiści i aktywistki z krajów Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu oraz przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową i wspieranie demokracji.

24
lis
Czy wola polityczna wystarczy? Relacja z seminarium "Democracy and development in EU external relations"

21 listopada 2011 r.

Podczas seminarium zorganizowanego wspólnie przez Grupę Zagranica, Instytut Spraw Publicznych oraz grupę robocza EPAN (Enlargement, Pre-Accession and  Neighbourhood) europejskiej platformy CONCORD, dyskutowaliśmy o wpływie i zależnościach polityki sąsiedztwa UE i polityki rozwojowej Wspólnoty. Panelistów pytaliśmy między innymi o to, jakie są główne trendy w polityce Unii Europejskiej łączące współpracę rozwojową i wspieranie demokracji? Dyskutowaliśmy również o konsekwencjach tzw. Arabskiej Wiosny dla polityki UE w relacjach z krajami sąsiedzkimi, a także o tym jakie zmiany w Polityce Sąsiedztwa powinny być wdrożone aby sprzyjać pokojowym zmianom demokratycznym.

25
paź
Plan współpracy rozwojowej na rok 2012 a postulaty Grupy Zagranica

Minister Spraw Zagranicznych zaakceptował Plan współpracy rozwojowej na rok 2012, realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Zapisy dokumentu wynikają z wielomiesięcznych prac nad Programem Wieloletnim polskiej współpracy rozwojowej na lata 2012-2016 oraz uwzględniają wnioski i sugestie zgłoszone podczas konsultacji z partnerami wdrażającymi projekty rozwojowe. W konsultacjach tych uczestniczyły również organizacje członkowskie Grupy Zagranica.

21
paź
Wielkopolskie Forum Współpracy Rozwojowej 2011

Pierwsze Wielkopolskie Forum Współpracy Rozwojowej, zostało zorganizowane 21 października tego roku w Poznaniu, w Colegium Iuridicum Novum, we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UAM. W części konferencyjnej Forum wzięła udział między innymi przedstawicielka Grupy Zagranica oraz Polskiej Akcji Humanitarnej.

05
paź
Panel dyskusyjny "Jak pomagać z głową? Efektywność projektów współpracy rozwojowej"

17 wrzesień 2011 r.

Grupa Zagranica była gospodarzem sesji „Jak pomagać z głową? Efektywność pozarządowych projektów współpracy rozwojowej”, organizowanej w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Na postawione w tytule pytanie odpowiadali przedstawiciele organizacji członkowskich Grupy Zagranica: Grzegorz Gruca z Polskiej Akcji Humanitarnej, ks. Adam Parszywka z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, Paweł Bagiński z Fundacji Batorego oraz Martyna Michalik z Fundacji Edukacja dla Demokracji.

16
wrz
Rewolucja moderowana. Relacja z debaty Grupy Zagranica „Jak budować demokrację na Białorusi?”

15 wrzesień 2011 r.

Początek akcji "Rewolucja przez sieci społeczne" to 4 osoby i 2 (nie w pełni sprawna) komputery. To wystarczyło, by w ciągu 2 tygodni zaangażować około 60 miast i wsi. Tak powstała siła, której władza nie mogła zignorować – tak rozpoczął wypowiedź Mikita Krasnou, współtwórca akcji masowych protestów, które miały miejsce w ostatnich miesiącach na Białorusi. W czwartek 15 września odbyła się debata „Jak budować demokrację na Białorusi? Wielkie media a sieci społeczne” organizowana przez Grupę Zagranica w ramach Tygodnia Obywatelskiego VI OFIP.

12
wrz
Kandydaci do Parlamentu (między innymi) o współpracy rozwojowej

Serwis MamPrawoWiedziec.pl to inicjatywa Stowarzyszenia 61, organizacji pozarządowej, która stawia sobie za cel budowanie ogólnodostępnego systemu informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne. Grupa Zagranica wraz z ponad 20 organizacjami pozarządowymi uczestniczyła w przygotowaniu kwestionariusza opinii dla kandydatów w wyborach parlamentarnych 2011. Do udziału w projekcie zostało zaproszonych ponad 7500 kandydatów, pierwsze odpowiedzi już na stronie www.mamprawowiedziec.pl.

07
wrz
Apel Grupy Roboczej ds. Białorusi ws. ujawnienia informacji o działaczach demokratycznych z Białorusi

Organizacje pozarządowe, zrzeszone w Grupie Roboczej ds. Białorusi, działającej przy Grupie Zagranica, wystosowały list do Prokuratora Generalnego z prośbą o niezwłoczne poinformowanie białoruskich działaczy demokratycznych o tym, jakie dane na ich temat przekazane zostały władzom w Mińsku. Brak tej wiedzy uniemożliwia adwokatom i organizacjom walczącym o respektowanie praw człowieka obronę i ostrzeżenie represjonowanych działaczy. Dokumenty przekazane przez polską Prokuraturę stały się między innymi podstawą do zatrzymania Alesia Bialackiego, białoruskiego obrońcy praw człowieka.

Strony