Archiwum aktualności

30
kwi
Organizacje przeciwko reklamie PKO BP

Grupa robocza ds. edukacji globalnej wraz z 11 organizacjami zrzeszonymi w Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej wystosowała oświadczenie w sprawie reklamy Banku PKO BP, wyrażając w nim sprzeciw wobec rozpowszechniania reklam bazujących na stereotypach kulturowych. Oświadczenie zostało wysłane do prezesa Banku PKO BP oraz do Rady Etyki Reklamy.

03
gru
Specjalny raport monitoringowy oceniający jakość europejskiej pomocy po IV Forum w Busan

Concord opublikował specjalną edycję raportu monitoringowego, poświęconego jakości europejskiej pomocy oraz procesowi wdrażania ustaleń z IV Forum dot. skuteczności pomocy w Pusan, które odbyło się w grudniu 2011 roku.

04
lip
Polska na szarym końcu. Słabe noty w raporcie Aid Watch 2012

Pierwsze od dekady poważne cięcie wydatków pomocowych. W 2011 roku całkowite środki przeznaczone przez Unię na pomoc najuboższym zostały zredukowane o 500 milionów euro, znacząco oddalając kraje wspólnoty od osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Spośród 27 krajów Unii, 11 dokonało cięć w budżetach pomocowych w ostatnim roku,  a kolejne 7 nie osiągnęło założonych przez siebie celów.

13
cze
List otwarty 32 organizacji pozarządowych w sprawie ustawy o zgromadzeniach

Grupa 32 organizacji, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Grupa Zagranica, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Panoptykon, Kampania Przeciw Homofobii oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wystosowały list otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o zgromadzeniach.

07
maj
Pismo ws. „Europejskiego dialogu na rzecz modernizacji ze społeczeństwem białoruskim”

Grupa Robocza ds. Białorusi 27 kwietnia wystosowała pismo do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, w sprawie „Europejskiego dialogu na rzecz modernizacji ze społeczeństwem białoruskim”, w związku z seminarium organizowanym w dniach 16-17 kwietnia. Grupa zwróciła uwagę na niepokojące fakty związane z organizacją seminarium, takie jak m.in.: niewystarczająca reprezentacja białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, czy też brak przestrzeni na dyskusję podczas seminarium.

03
sty
Global Education and Education for Sustainable Development: twins separated at birth - relacja z konferencji

14 grudnia 2011 r.

14 grudnia na Uniwersytecie Warszawskich odbyła się międzynarodowa konferencja, będąca głównym wydarzeniem organizowanym przez Grupę Zagranica w obszarze edukacji globalnej podczas naszego projektu prezydencyjnego. Konferencja poświęcona była zagadnieniom edukacji globalnej oraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz ich włączania w programy kształcenia nauczycieli.

20
gru
"Pomoc świata nie zbawi, ale może nas zabić" - o odpowiedzialności i efektywności współpracy rozwojowej podczas Europejskich Dni Rozwoju

15-16 grudnia 2011 r.

W dniach 15-16 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyła się 6. edycja Europejskich Dni Rozwoju. Tematem przewodnim tegorocznych EDR było hasło rozwój i demokracja, które w świetle ostatnich wydarzeń na Białorusi, w Afryce Północnej, Syrii czy Sudanie wydaje się szczególnie aktualne. W trakcie spotkania odbyła się również dyskusja nad skutecznością pomocy, z uwagi na fakt, że EDDs odbędą się tuż po zakończeniu IV Forum Wysokiego Szczebla nt. Skuteczności Pomocy w Pusan. W dyskusję tą włączyła się Grupa Zagranica, organizując panel wysokiego szczebla pt. „Aid effectiveness and Accountability in the post-Busan framework”.

07
gru
Grupa Zagranica na Forum w Busan – jaka będzie przyszłość współpracy rozwojowej?

29 listopada - 1 grudnia 2011 r.

W dniach 29 listopada – 1 grudnia w Busan (Płd. Korea) odbyło się Czwarte Forum Wysokiego Szczebla nt. Skuteczności Współpracy Rozwojowej, będące najważniejszym międzynarodowym wydarzeniem dotyczącym rozwoju w czasie Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Polskę reprezentowała delegacja z MSZ, na której czele stał Podsekretarz Stanu Krzysztof Stanowski oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym platformy Grupa Zagranica oraz PAH.

30
lis
Do kogo należy demokracja? Relacja z konferencji "Democracy&Development"

30 listopada 2011 r.

Unia Europejska może pomagać w procesie demokratyzacji krajów arabskich, ale na naszych zasadach” – powiedziała Kinda Mohamadieh z Arab NGO Network for Development podczas konferencji „Democracy&Development”, która odbyła się 30 listopada w Warszawie. Uczestnikami konferencji byli aktywiści i aktywistki z krajów Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu oraz przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową i wspieranie demokracji.

24
lis
Czy wola polityczna wystarczy? Relacja z seminarium "Democracy and development in EU external relations"

21 listopada 2011 r.

Podczas seminarium zorganizowanego wspólnie przez Grupę Zagranica, Instytut Spraw Publicznych oraz grupę robocza EPAN (Enlargement, Pre-Accession and  Neighbourhood) europejskiej platformy CONCORD, dyskutowaliśmy o wpływie i zależnościach polityki sąsiedztwa UE i polityki rozwojowej Wspólnoty. Panelistów pytaliśmy między innymi o to, jakie są główne trendy w polityce Unii Europejskiej łączące współpracę rozwojową i wspieranie demokracji? Dyskutowaliśmy również o konsekwencjach tzw. Arabskiej Wiosny dla polityki UE w relacjach z krajami sąsiedzkimi, a także o tym jakie zmiany w Polityce Sąsiedztwa powinny być wdrożone aby sprzyjać pokojowym zmianom demokratycznym.

Strony