Archiwum aktualności

21
sie
Otwarte konsultacje dot. planowanych zmian w konkursie grantowym „Wsparcie Demokracji 2014”

Fundacja Solidarności Międzynarodowej zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących planowanych zmian zasad uczestnictwa i opiniowania wniosków w konkursie grantowym "Wsparcie Demokracji 2014". Proponowane zmiany zostały opracowane między innymi w oparciu o rekomendacje Grupy Zagranica.

04
sie
List otwarty Stowarzyszenia „Jeden Świat”

Program „Opowiadanie świata” realizowany przez Stowarzyszenie „Jeden Świat” w ramach projektu „Z perspektywy Południa – Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu” wzbudził kontrowersje w niektórych środowiskach i stał się obiektem komentarzy w mediach. Po udzieleniu licznych odpowiedzi i wyjaśnień, dotyczących założeń tego programu, Stowarzyszenie „Jeden Świat” postanowiło zabrać głos w dyskusji i zaprezentować swoje stanowisko w tej sprawie.

21
cze
Nowe organizacje członkowskie Grupy Zagranica

Tegoroczne Walne Zebranie odbyło się 21 czerwca i zgromadziło reprezentantów 32 organizacji członkowskich oraz 5 org. kandydackich. Przedstawiamy ich krótką charakterystykę.

30
kwi
Organizacje przeciwko reklamie PKO BP

Grupa robocza ds. edukacji globalnej wraz z 11 organizacjami zrzeszonymi w Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej wystosowała oświadczenie w sprawie reklamy Banku PKO BP, wyrażając w nim sprzeciw wobec rozpowszechniania reklam bazujących na stereotypach kulturowych. Oświadczenie zostało wysłane do prezesa Banku PKO BP oraz do Rady Etyki Reklamy.

03
gru
Specjalny raport monitoringowy oceniający jakość europejskiej pomocy po IV Forum w Busan

Concord opublikował specjalną edycję raportu monitoringowego, poświęconego jakości europejskiej pomocy oraz procesowi wdrażania ustaleń z IV Forum dot. skuteczności pomocy w Pusan, które odbyło się w grudniu 2011 roku.

04
lip
Polska na szarym końcu. Słabe noty w raporcie Aid Watch 2012

Pierwsze od dekady poważne cięcie wydatków pomocowych. W 2011 roku całkowite środki przeznaczone przez Unię na pomoc najuboższym zostały zredukowane o 500 milionów euro, znacząco oddalając kraje wspólnoty od osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Spośród 27 krajów Unii, 11 dokonało cięć w budżetach pomocowych w ostatnim roku,  a kolejne 7 nie osiągnęło założonych przez siebie celów.

13
cze
List otwarty 32 organizacji pozarządowych w sprawie ustawy o zgromadzeniach

Grupa 32 organizacji, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Grupa Zagranica, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Panoptykon, Kampania Przeciw Homofobii oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wystosowały list otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o zgromadzeniach.

07
maj
Pismo ws. „Europejskiego dialogu na rzecz modernizacji ze społeczeństwem białoruskim”

Grupa Robocza ds. Białorusi 27 kwietnia wystosowała pismo do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, w sprawie „Europejskiego dialogu na rzecz modernizacji ze społeczeństwem białoruskim”, w związku z seminarium organizowanym w dniach 16-17 kwietnia. Grupa zwróciła uwagę na niepokojące fakty związane z organizacją seminarium, takie jak m.in.: niewystarczająca reprezentacja białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, czy też brak przestrzeni na dyskusję podczas seminarium.

03
sty
Global Education and Education for Sustainable Development: twins separated at birth - relacja z konferencji

14 grudnia 2011 r.

14 grudnia na Uniwersytecie Warszawskich odbyła się międzynarodowa konferencja, będąca głównym wydarzeniem organizowanym przez Grupę Zagranica w obszarze edukacji globalnej podczas naszego projektu prezydencyjnego. Konferencja poświęcona była zagadnieniom edukacji globalnej oraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz ich włączania w programy kształcenia nauczycieli.

20
gru
"Pomoc świata nie zbawi, ale może nas zabić" - o odpowiedzialności i efektywności współpracy rozwojowej podczas Europejskich Dni Rozwoju

15-16 grudnia 2011 r.

W dniach 15-16 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyła się 6. edycja Europejskich Dni Rozwoju. Tematem przewodnim tegorocznych EDR było hasło rozwój i demokracja, które w świetle ostatnich wydarzeń na Białorusi, w Afryce Północnej, Syrii czy Sudanie wydaje się szczególnie aktualne. W trakcie spotkania odbyła się również dyskusja nad skutecznością pomocy, z uwagi na fakt, że EDDs odbędą się tuż po zakończeniu IV Forum Wysokiego Szczebla nt. Skuteczności Pomocy w Pusan. W dyskusję tą włączyła się Grupa Zagranica, organizując panel wysokiego szczebla pt. „Aid effectiveness and Accountability in the post-Busan framework”.

Strony