Archiwum aktualności

29
maj
Prekonsultacje podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych - komentarz grupy roboczej ds. edukacji globalnej

W odpowiedzi na ogłoszenie konsultacji rozporządzeń w sprawie podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych przesłaliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej obszerny komentarze, sformułowany przez ekspertki skupionych w grupie roboczej ds. edukacji globalnej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

20
kwi
Wstępne statystyki ODA dla 2016 roku - wzrost polskiej pomocy rozwojowej o ponad 40%

Komitet Pomocy Rozwojowej OECD przedstawił wstępne dane o wielkości globalnej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) w 2016 roku. Po 10 latach stagnacji obserwujemy wyraźny wzrost polskiej ODA do kwoty ok. 2,38 miliarda złotych czyli 0,13% polskiego DNB.

29
mar
Stanowisko Grupy Zagranica ws. bieżącej sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi

Organizacje pozarządowe skupione w Grupie Zagranica solidaryzują się z białoruskim społeczeństwem obywatelskim, które żąda od władz zaprzestania represji i budowania atmosfery paniki i strachu w związku z pokojowymi zgromadzeniami oraz niezwłocznego uwolnienia wszystkich zatrzymanych.

10
mar
Stanowisko organizacji europejskich "The Europe we want"

W związku z 60. rocznicą podpisania Traktatu Rzymskiego, będącego fundamentem Wspólnoty Europejskiej, europejskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego i związki zawodowe zaapelowały do przywódców Unii Europejskiej, aby realizowali wizję sprawiedliwej, zrównoważonej, demokratycznej i włączającej Europy. Apel można podpisać do 20 marca.

02
mar
Sesja informacyjna "Jak ubiegać się o finansowanie projektów na rzecz Ukrainy i Białorusi?"

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje sesję informacyjną "Jak ubiegać się o finansowanie projektów na rzecz Ukrainy i Białorusi?" w dn. 29 marca 2017r. w siedzibie PKE na ulicy Jasnej 14/16 A w Warszawie. Jest to spotkanie na które zaproszone są organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, think-tanki, samorządy lokalne oraz uniwersytety.

16
lut
Jak Polska pomaga innym krajom? Komentarz Grupy Zagranica do raportu Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD

Pierwszy raport z przeglądu partnerskiego polskiej współpracy rozwojowej, przeprowadzonego przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD, został zaprezentowany 14 lutego b.r. w Warszawie. Szereg zawartych w nim rekomendacji jest spójnych z powtarzanymi od lat postulatami Grupy Zagranica prezentowanymi w corocznych raportach monitoringowych.

10
lut
Seminarium "Poland's Vision and Policies for Development Co-operation"

14 lutego br. odbędzie się seminarium organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, podczas którego prezentowany i komentowany będzie pierwszy raport z przeglądu polskiej współpracy rozwojowej – przeglądu partnerskiego prowadzonego co 4 lata przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD.

10
lut
Obietnica "poważnego zwiększenia pomocy humanitarnej" w exposé Ministra Witolda Waszczykowskiego

Podczas swojego exposé w Sejmie 14 lutego 2017 r. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski zadeklarował "poważne zwiększenie pomocy humanitarnej".

01
lut
Komentarz Grupy Zagranica ws. konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Komentarz Grupy Zagranica: "proponowane zapisy nie gwarantują stosowania zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności oraz sprawiedliwości. (...) Przedstawiony projekt stwarza ryzyko, że rzeczywisty wpływ organizacji pozarządowych na stanowienie prawa i istotne decyzje będzie iluzoryczny, a głos organizacji marginalizowany."

30
sty
Komentarz grupy roboczej ds. edukacji globalnej do projektu podstawy programowej - konsultacje

Zdaniem organizacji skupionych w grupie roboczej do spraw edukacji globalnej działającej w ramach Grupy Zagranica zaprezentowany projekt podstawy programowej prowadzi do spłycenia wiedzy o świecie i powielania stereotypów. Brakuje w niej edukacji antydyskryminacyjnej, promującej różnorodność społeczną i kulturową, oraz nastawionej na rozwijanie krytycznego myślenia.

Strony