Archiwum aktualności

04
paź
Grupa Zagranica popiera apel OFOP o prezydenckie weto ustawy o Narodowym Instytucie Wolności

Popieramy apel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych o zawetowanie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, uchwalonej przez Sejm 15 września br. Proponowane zapisy ustawy nie gwarantują stosowania zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności oraz sprawiedliwości.

03
paź
List otwarty Grupy Zagranica ws. reakcji na sytuację Rohingjów

Organizacje członkowskie Grupy Zagranica wystosowały list do Ministra Spraw Zagranicznych z apelem o wykorzystanie stosownych metod politycznych, aby władze w Mjanmie położyły kres przemocy oraz naruszeniom praw człowieka w Rakhine. Organizacje apelują także o pilne wysłanie pomocy humanitarnej oraz aktywny udział w międzynarodowych mechanizmach wspierania uchodźców przebywających obecnie w Bangladeszu.

17
sie
Konsultacje podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych - komentarz grupy roboczej ds. edukacji globalnej

W odpowiedzi na ogłoszenie konsultacji rozporządzeń w sprawie podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych przesłaliśmy obszerny komentarz, sformułowany przez ekspertki i ekspertów skupionych w grupie roboczej ds. edukacji globalnej działającej w ramach Grupy Zagranica. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

29
maj
Prekonsultacje podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych - komentarz grupy roboczej ds. edukacji globalnej

W odpowiedzi na ogłoszenie konsultacji rozporządzeń w sprawie podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych przesłaliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej obszerny komentarze, sformułowany przez ekspertki skupionych w grupie roboczej ds. edukacji globalnej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

20
kwi
Wstępne statystyki ODA dla 2016 roku - wzrost polskiej pomocy rozwojowej o ponad 40%

Komitet Pomocy Rozwojowej OECD przedstawił wstępne dane o wielkości globalnej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) w 2016 roku. Po 10 latach stagnacji obserwujemy wyraźny wzrost polskiej ODA do kwoty ok. 2,38 miliarda złotych czyli 0,13% polskiego DNB.

29
mar
Stanowisko Grupy Zagranica ws. bieżącej sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi

Organizacje pozarządowe skupione w Grupie Zagranica solidaryzują się z białoruskim społeczeństwem obywatelskim, które żąda od władz zaprzestania represji i budowania atmosfery paniki i strachu w związku z pokojowymi zgromadzeniami oraz niezwłocznego uwolnienia wszystkich zatrzymanych.

10
mar
Stanowisko organizacji europejskich "The Europe we want"

W związku z 60. rocznicą podpisania Traktatu Rzymskiego, będącego fundamentem Wspólnoty Europejskiej, europejskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego i związki zawodowe zaapelowały do przywódców Unii Europejskiej, aby realizowali wizję sprawiedliwej, zrównoważonej, demokratycznej i włączającej Europy. Apel można podpisać do 20 marca.

02
mar
Sesja informacyjna "Jak ubiegać się o finansowanie projektów na rzecz Ukrainy i Białorusi?"

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje sesję informacyjną "Jak ubiegać się o finansowanie projektów na rzecz Ukrainy i Białorusi?" w dn. 29 marca 2017r. w siedzibie PKE na ulicy Jasnej 14/16 A w Warszawie. Jest to spotkanie na które zaproszone są organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, think-tanki, samorządy lokalne oraz uniwersytety.

16
lut
Jak Polska pomaga innym krajom? Komentarz Grupy Zagranica do raportu Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD

Pierwszy raport z przeglądu partnerskiego polskiej współpracy rozwojowej, przeprowadzonego przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD, został zaprezentowany 14 lutego b.r. w Warszawie. Szereg zawartych w nim rekomendacji jest spójnych z powtarzanymi od lat postulatami Grupy Zagranica prezentowanymi w corocznych raportach monitoringowych.

10
lut
Seminarium "Poland's Vision and Policies for Development Co-operation"

14 lutego br. odbędzie się seminarium organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, podczas którego prezentowany i komentowany będzie pierwszy raport z przeglądu polskiej współpracy rozwojowej – przeglądu partnerskiego prowadzonego co 4 lata przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD.

Strony