Archiwum aktualności

29
sty
Minister Witold Waszczykowski o priorytetach polskiej dyplomacji

Podczas swojego exposé w Sejmie 29 kwietnia 2016 r. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski, poruszył kilka tematów istotnych z punktu widzenia współpracy rozwojowej.

19
sty
Szkolenie „Fundraising in development cooperation”

Szkolenie „Fundraising in development cooperation” odbędzie się w dniach 27-28 stycznia w Warszawie. Poprowadzą je Eduard Marcek oraz Katarina Bartovicova ze Słowackiego Centrum Fundraisingu. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim. Osobom spoza Warszawy zapewniamy zwrot kosztów podróży oraz noclegu.

11
sty
Spotkania regionalne Grupy Zagranica

W styczniu Grupa Zagranica przeprowadza serię 6 regionalnych spotkań roboczych - w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu i Warszawie - w czasie których będziemy rozmawiać o oczekiwaniach organizacji członkowskich wobec Grupy Zagranica na najbliższy rok.

07
sty
Tydzień Edukacji Globalnej 2015. Podsumowanie

Swój udział w akcji Tydzień Edukacji Globalnej 2015 zgłosiło ponad 150 instytucji, między innymi szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, oraz zespoły szkół. Ponadto biblioteki, przedszkola, organizacje pozarządowe, koła naukowe działające na uczelniach wyższych oraz wiele innych. W tym roku swoje reprezentacje w działaniach miały wszystkie regiony Polski, a najwięcej akcji zostało zorganizowanych w województwie śląskim. Szacujemy, że TEG 2015 dotarł do ok. 35 tysięcy osób. 

14
gru
Studia przypadku z zakresu Polityki Spójności na rzecz Rozwoju w krajach Partnerstwa Wschodniego

Polecamy naszą najnowszą publikację dotyczącą Spójności Polityki na rzecz Rozwoju w krajach Partnerstwa Wschodniego: "Policy Coherence for Development in Eastern Partnership Countries. Case studies" - 4 studia przypadku opracowane przez ekspertki i ekspertów z Polski, Słowacji, Czech i Węgier. W publikacji można przeczytać m.in.

11
gru
Stanowisko CONCORD ws. wdrażania SDGsów

10 grudnia podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów UE CONCORD przedstawił stanowisko konfederacji ws. roli NGO we wdrażaniu SDGsów. W artykule załączamy pełne stanowisko CONCORD: "Civil Society Contributions to Realizing the 2013 Agenda for Sustainable Development".

11
gru
Czy na szlaku narkotykowym da się normalnie żyć? Spotkanie z Małgorzatą Nocuń

9 grudnia 2015 r.

W ramach tegorocznej edycji festiwalu „WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie” odbyło się spotkanie z Małgorzatą Nocuń, dziennikarką Tygodnika Powszechnego pt. „Mafia narkotykowa, elity polityczne, zwykli ludzie. Czy na szlaku narkotykowym da się normalnie żyć?”. W rozmowie z Marcinem Chałupką z Krytyki Politycznej dziennikarka opowiadała o doświadczeniach zebranych podczas wizyty studyjnej w Kirgistanie, dokąd pojechała w ramach współpracy z Grupą Zagranica.

10
gru
Seminarium "Edukacja globalna i rzecznictwo w Polsce i Norwegii"

Zapraszamy koleżanki i kolegów z organizacji pozarządowych na krótkie seminarium, podczas którego w niezobowiązującej atmosferze chcielibyśmy wymienić się z naszymi norweskimi partnerami doświadczeniami w prowadzeniu działań edukacyjnych i rzeczniczych oraz dialogu z biznesem i administracją publiczną.

24
lis
Raport “AidWatch: Looking to the future, don’t forget the past – aid beyond 2015”

Najnowszy raport konfederacji CONCORD pokazuje, że działania Unii Europejskiej w zakresie współpracy rozwojowej są znacznie poniżej jej ambicji i deklaracji. Pomimo wielokrotnie powtarzanych obietnic, UE jako całość nie wypełniła swojego zobowiązania do przeznaczenia 0,7% DNB na oficjalną pomoc rozwojową do 2015 roku. Dodatkowo niepokoi coraz silniejszy trend w poszczególnych krajach Unii, aby z część środków z budżetów pomocowych (oficjalnej pomocy rozwojowej) przeznaczać na koszty przyjmowania uchodźców wewnątrz kraju.

24
lis
Stanowisko Grupy Zagranica ws. przystosowania pomocy żywnościowej do potrzeb uchodźców

Stanowisko Grupy Zagranica ws. przystosowania pomocy żywnościowej do potrzeb uchodźców, które zostało wysłane do Pani Krystyny Wyrwickiej, Dyrektorki Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Stanowisko powstało z inicjatywy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej - organizacji członkowskiej Grupy Zagrnica. Poparły je także organizacje spoza Grupy Zagranica.

Strony