Archiwum aktualności

04
sie
Zagrabianie ziemi. Przewodnik dla początkujących - film Oxfam

Zawłaszczanie ziemi jest ogromnym problemem w krajach globalnego Południa. Choć film w dużej mierze odnosi się do Afryki, proceder zagrabiania ziem ma miejsce na całym świecie, również w Europie. Ale zacznijmy od początku – jak to działa?

04
sie
Dlaczego potrzebujemy pomocy rozwojowej i sprawiedliwości podatkowej - film ActionAid

Jedną ręką dajemy, drugą zabieramy? Jeśli to pytanie wydaje Wam się zaskakujące, koniecznie powinniście obejrzeć ten film.

07
lip
Raport ONZ z realizacji Milenijnych Celów Rozwoju

Wczoraj opublikowany został ostateczny raport ONZ z realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Raport pokazuje znaczny progres we wszystkich obszarach, prowadzący do poprawy jakości życia milionów ludzi na całym świecie. Raport wskazuje też jednak nierównomierne postępy i braki w wielu dziedzinach, które zostaną uwzględnione w nowych Celach Zrównoważonego Rozwoju.

24
cze
Stanowisko Grupy Zagranica ws. polityki Rządu RP wobec przyjmowania uchodźców

Organizacje pozarządowe zrzeszone w Grupie Zagranica wyrażają swoje głębokie rozczarowanie i stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Rządu RP w sprawie odrzucenia planu Komisji Europejskiej dotyczącego wprowadzenia obowiązkowych kwot migrantów przyjmowanych przez kraje UE w ramach programów relokacji oraz przesiedlenia.

23
cze
Kampania informacyjna "Zasady Stambulskie w Grupie Zagranica"

W 2014 roku Grupa Zagranica przeprowadziła kampanię informacyjną, która miała na celu promować Zasady Stambulskie jako powszechnie przyjęty i dobrze przemyślany standard działania dla organizacji zajmujących się współpracą rozwojową. 

18
cze
Wybrane pojęcia geograficzne w rozumieniu edukacji globalnej

Niniejszą publikację kierujemy do osób przygotowujących podręczniki (autorów i autorek), ale może ona być przydatna także w pracy nauczycieli i nauczycielek zajmujących się szeroko rozumianą edukacją globalną.

03
cze
Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-2020

Do 12 czerwca br. trwają konsultacje projektu tekstu Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-2020, który określa m.in. priorytety geograficzne i tematyczne polskiej pomocy na najbliższych 5 lat.

03
cze
Konkurs grantowy Fundacji Solidarności Międzynarodowej „Wsparcie Demokracji 2015” - podsumowanie obserwacji

W ocenie obserwatorów Grupy Zagranica, organizacja konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2015” realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej została oceniona pozytywnie. Publikujemy podsumowanie obserwacji wraz z rekomendacjami zmian na przyszłość.

27
maj
Jak polskie regulacje prawne wpływają na kraje rozwijające się – sukces rzeczniczy Grupy Zagranica

Ocena Wpływu regulacji[1] jest tematem technicznym i mało znanym, ale kluczowym, jeśli chodzi o tworzenie dobrego, odpowiedzialnego prawa. OW jest obowiązkowym załącznikiem do projektów nowych regulacji, analizującym ich potencjalny wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Od maja 2015 w ramach OW oceniany też będzie potencjalny wpływ polskiego ustawodawstwa na kraje globalnego Południa, zgodnie z podejściem spójności polityki na rzecz rozwoju.

21
maj
European Neighbourhood Policy Review 2015 - najnowszy TRIALOG Policy Digest

Rozpoczęły się konsultacje na temat przyszłości Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS). Wszystkim zainteresowanym tym, jak Komisja Europejska technicznie otwiera się na nasze spostrzeżenia zapraszam do najnowszego czterostronicowego Policy Digest: European Neighbourhood Policy Review autorstwa TRIALOGu.

Strony