Archiwum aktualności

09
cze
Wyjazdy dla dziennikarzy nt. wpływu polskiej i europejskiej polityki na kraje rozwijające się

Grupa Zagranica zaprasza dziennikarzy i dziennikarki do składania propozycji wyjazdów (study visits) do krajów rozwijających się dokumentujących wpływ różnych obszarów polskiej i europejskiej polityki na sytuację mieszkańców tych krajów. Wyjazdy mogą dotyczyć takich tematów, jak migracje, bezpieczeństwo żywnościowe, zmiany klimatyczne, społeczna odpowiedzialność biznesu, inwestycje w krajach rozwijających się etc.

06
cze
(Nie)spójność polityki na rzecz rozwoju – nowy raport o polskiej i europejskiej współpracy rozwojowej współtworzony przez Grupę Zagranica

We współpracy z partnerami z 8 krajów UE wydaliśmy właśnie Worldwise Europe - PCD Study. Spójność polityki na rzecz rozwoju - krajowe studia przypadku - raport prezentujący 8 przypadków ilustrujących współzależności współpracy rozwojowej i obszarów polityki nie związanych z rozwojem. Zestawienie obserwacji organizacji pozarządowych z 8 krajów europejskich (7 z regionu Europy Środkowej oraz z Belgii) daje wstępne wyobrażenie o tym, czym jest w praktyce spójność polityki na rzecz rozwoju oraz jakie aspekty PCD są najbardziej widoczne w poszczególnych krajach.

16
maj
Nowy Komunikat UE nt. sektora prywatnego w rozwoju

13 maja 2014 Komisja Europejska opublikowała nowy komunikat nt. sektora prywatnego w rozwoju (A Stronger Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Developing Countries). CONCORD, europejska federacja NGO, do której należy Grupa Zagranica, pochwaliła komunikat UE za uwzględnienie takich tematów, jak wsparcie dla sektora nieformalnego, mikrofinansów, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również wsparcie dla przesiębiorczyń.

07
maj
Między Busan a Meksykiem - postępy UE w podnoszeniu skuteczności pomocy rozwojowej

Przedstawiamy broszurę Komisji Europejskiej pt. The Busan Commitments. An Analysis of EU Progress and Performance przygotowaną z okazji pierwszego Spotkania Wysokiego Szczebla Globalnego Partnerstwa na rzecz Efektywnej Współpracy Rozwojowej, które odbyło się w Meksyku w dniach 16-17 kwietnia 2014 roku.

23
kwi
Najnowszy Policy Digest w całości poświęcony kampanii "Europe We Want"

“Europe We Want” to inicjatywa CONCORD, której celem jest bardziej sprawiedliwa Europa wewnątrz i poza jej granicami w związku z nadchodzącymi wyborami do Europarlamentu.

14
kwi
Wstępne dane OECD nt. globalnej pomocy rozwojowej w 2013 roku

Globalna ODA krajów członkowskich DAC OECD wyniosła w 2013 roku 134,8 mld USD (najwyższa wielkość w historii) wzrastając o 6,1% w porównaniu z 2012 r. Polska oficjalna pomoc rozwojowa wzrosła w zeszłym roku o prawie 9% przy czym cały ten wzrost wynikał ze zwiększenia naszej obowiązkowej składki do UE. Biorąc pod uwagę współczynnik ODA/DNB, Polska plasuje się na drugim miejscu od końca wśród 28 członków DAC OECD.

04
mar
Proces rewizji definicji współpracy rozwojowej na poziomie DAC OECD - stanowisko CONCORD

W roku 2014 na poziomie DAC OECD odbywa się proces rewizji definicji współpracy rozwojowej. Prezentujemy stanowisko CONCORDu w tej sprawie oraz przewodnik dla organizacji członkowskich umożliwiający zaangażowanie w ten proces.

06
lut
Zasady Stambulskie w Grupie Zagranica

Począwszy od roku 2012 Grupa Zagranica pracuje i dyskutuje nad standardami działań, odpowiadając na jeden z głównych celów Grupy Zagranica jakim jest budowanie kompetentnego polskiego sektora organizacji pozarządowych, który w sposób etyczny i profesjonalny przyczynia się do rozwoju innych krajów. W pierwszym kwartale 2014 roku planujemy przeprowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną nakierowaną na poprawę jakości działań organizacji członkowskich.

27
sty
Obserwacje konkursu grantowego "Wsparcie demokracji" - edycja 2014

Fundacja Solidarności Międzynarodowej wraz z Grupą Zagranica informuje, że konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” – edycja 2014 jest monitorowany pod kątem przejrzystości, przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków.

23
sty
Wesprzyjmy ukraińskie organizacje pozarządowe! Zbieramy podpisy

Grupa Zagranica w ramach solidarności z obywatelami Ukrainy zaangażowała polskie organizacje w akcję zbierania podpisów pod listem skierowanym do ukraińskich organizacji pozarządowych. W ciągu niecałych dwóch dni podpisało się już ponad 300 organizacji.

Strony