Apel ws. uzupełnienia Zielonego Funduszu Klimatycznego

11.07.2019

Razem z Koalicją Klimatyczną wysłaliśmy apel do Marcina Przydacza, podsekretarza stanu ds. współpracy rozwojowej o znaczące zwiększenie polskiego wkładu finansowego na rzecz Zielonego Funduszu Klimatycznego (The Green Climate Fund, GCF), aby wraz z innymi krajami rozwiniętymi zapewnić przewidywalne wsparcie dla działań na rzecz klimatu w krajach rozwijających się.

Po pierwszej rundzie finansowania w 2014 roku, w której 44 kraje oraz 4 regiony zadeklarowały 10,3 miliarda dolarów, na rok 2019 zaplanowany jest proces uzupełnienia zasobów funduszu, aby stał się on centralnym kanałem finansowania działań na rzecz klimatu w krajach rozwijających się. Jesienią 2019 roku kraje rozwinięte będą mogły zademonstrować swoje finansowe zaangażowanie na rzecz GCF, jeszcze przed kolejnymi rozmowami klimatycznymi na COP 25 w grudniu br.

Kraje rozwijające się uznają GCF za główny wielostronny kanał finansowania klimatycznego, wspierający realizację porozumienia paryskiego oraz indywidualnych, krajowych planów działań na rzecz klimatu. Potrzeby wynikające z konieczności przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu stale rosną. Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska ONZ, koszty adaptacji w krajach rozwijających się mogą wzrosnąć do 300 miliardów dolarów rocznie do 2030 r., a wiele bieżących potrzeb adaptacyjnych (i łagodzących skutki zmian klimatu) wciąż jest nie zaspokojonych w krajach globalnego Południa. Oznacza to, że budżet funduszu klimatycznego będzie musiał w przyszłości znacznie wzrosnąć.

Tymczasem dotychczasowy polski wkład w zasoby Funduszu był znikomy, na poziomie ok. 100 000 dolarów (źródło).

O zobowiązaniu państw rozwiniętych, będącymi stronami Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) do zmobilizowania 100 miliardów USD rocznie do 2020 roku, przypomina także 13. Cel Zrównoważonego Rozwoju: Działania w dziedzinie klimatu. Cel szczegółowy 13.A dotyczy m.in. pełnego uruchomienia Zielonego Funduszu Klimatycznego poprzez jego jak najszybszą kapitalizację.