Baza projektów współpracy rozwojowej organizacji członkowskich Grupy Zagranica

06.05.2016

Chcąc, aby działania organizacji Grupy Zagranica były transparentne dla potencjalnych donatorów, beneficjentów/ek, partnerów, uczestników/czek i realizatorów/ek projektów, stworzyliśmy bazę projektów rozwojowych GZ (www.zagranica.org.pl/baza). Obejmuje ona projekty zrealizowane przez obecne i byłe organizacje członkowskie GZ w latach 2011 – 2015, jest także sukcesywnie uzupełniana o najświeższe dane. Chcemy pokazywać, co dobrego zrobiliśmy i robimy, czym się zajmujemy i gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat.

Baza umożliwia wyszukanie informacji o projektach i realizujących je organizacjach, takich jak m.in.: tytuł projektu i jego donatorzy (wraz z sumami), partnerzy (w tym lokalni), kraj bądź region realizacji oraz typ beneficjentów/ek, okres trwania projektu, linki do stron projektów oraz raporty i materiały podsumowujące projekt, o ile takie są i mogą być udostępnione szerzej.

Narzędzie to pomaga w znalezieniu potencjalnych partnerów i wymianie informacji. W bazie można sprawdzić, które organizacje pracują w tym samym regionie, co ułatwia wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy. Baza ułatwia także kontakt z organizacjami GZ innym podmiotom – np. mediom, instytucjom szukającym ekspertów/ek z danego regionu, potencjalnym donatorom itd. Stanowi też próbę nakreślenia pełniejszego, transparentnego obrazu sektora rozwojowego w Polsce.

Zachęcamy do korzystania!

Przejdź do bazy projektów rozwojowych


Baza projektów rozwojowych Grupy Zagranica powstała w ramach projektu TRIALOG, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.