Dekada uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego krajów UE12 w europejskich projektach z zakresu edukacji rozwojowej i podnoszenia świadomości (DEAR).

23.06.2014

Trialog wydał nowy raport podsumowujący 1o lat obecności krajów UE12 (z Chorwacją 13) w europejskiej projektach DARE. Raport odsłania wciąż widoczną przewagę organizacji członkowskich ze „starej” Europy. Jak wyliczyli autorzy, średni projekt z krajów UE12 jest o 150 tyś EUR mniejszy niż średni projekt UE15, zaś cel alokacji minimum 17.4% środków KE przeznaczonych na ten cel dla UE12 nie został osiągnięty. Systematycznie wzrasta natomiast partnerstwo EU15 z UE12 (UE13).

Źródło: trialog.or.at