Dlaczego potrzebujemy pomocy rozwojowej i sprawiedliwości podatkowej - film ActionAid

04.08.2015

W latach 2008-2009 z krajów globalnego Południa co roku odpływało około 160 mld dolarów[1], a główną tego przyczyną było unikanie podatków przez duże międzynarodowe firmy. W tym samym czasie kraje te otrzymywały niecałe 120 mld dolarów w ramach pomocy rozwojowej – często od tych samych krajów, z których pochodzą firmy unikające podatków[2].  Różnica między tymi kwotami jest wyraźna i skłania się na niekorzyść państw, którym teoretycznie udzielamy ws. Według innych szacunków, kraje Południa co roku tracą w ten sposób nawet trzy razy więcej pieniędzy niż otrzymują z pomocy rozwojowej. Jak to możliwe? Gdzie jest haczyk? Czasem całkiem blisko nas. W rajach podatkowych.  

Duże międzynarodowe firmy, starając się powiększyć swoje zyski, często wykorzystują wszystkie możliwe sposoby, żeby zapłacić jak najmniejszy podatek od swoich zysków. Zamiast płacić podatki tam, gdzie są zarejestrowane albo prowadzą działalność, rozliczają się tam, gdzie urząd skarbowy żąda niewiele lub nic, np. w Monako lub na Mauritiusie. Nie tylko kraje rozwijające się na tym tracą. Polskie firmy również bywają zachęcane do rozliczania się w rajach podatkowych zamiast tam, gdzie prowadzą interesy.

Gdyby udało się powstrzymać problem unikania opodatkowania, do budżetów krajów Południa co roku trafiałoby znacznie więcej pieniędzy, wspierając rozwój społeczny i gospodarczy oraz zmniejszając zależność tych krajów od pomocy rozwojowej. Dzięki temu filmowi dowiecie się, m.in. jak unikanie podatków wpływa na rozwój w Zambii.

Możemy rozwiązać problem unikania opodatkowania. Wymagajmy od polityków – zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej – zdecydowanych działań na rzecz sprawiedliwości podatkowej. Nadajmy sens pomocy rozwojowej i ukróćmy szkodliwe praktyki dużych firm.

Więcej informacji na temat problemu unikania opodatkowania oraz możliwych rozwiązań:

Autorka tekstu: Gabriela Górska, wolontariuszka Grupy Zagranica

Animacja została zrealizowana przez ActionAid. Wersja polska animacji przygotowana została przez Grupę Zagranica w ramach projektu World-Wise Europe, dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej. Wyraża ona opinie jedynie jej autorów, a KE nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w zakresie wykorzystywania informacji w niej zawartych.


[1] Grupa Zagranica, Polska Współpraca Rozwojowa. Raport 2014. 2015

[2] OECD, Development aid rose in 2009 and most donors will meet 2010 aid targets. www.oecd.org, 2010