Dyskusja panelowa "V4 countries and the Eastern Partnership: How to ensure coherence”

30.10.2015

15 październik 2015 r.

Panel dyskusyjny "V4 countries and the Eastern Partnership: How to ensure coherence" poświęcony był tematowi spójności polityki na rzecz rozwoju w kontekście Partnerstwa Wschodniego UE. Panel odbył się w ramach miedzynarodowej konferencji "Democracy and Development" organizowanej przez słowacką organizację Pontis Fundation. 

Podstawą dyskusji były cztery studia przypadków wydane w ramach publikacji "Spójność Polityki na rzecz Rozwoju (ang. PCD) w kontekście krajów Partnerstwa Wschodniego". O tym, jak pogodzić cele polityki wewnętrznej i zagranicznej dyskutował Jakub Stępień (PL), Zsuzsanna Végh (HU) i Yevhen Hlibovytsky oraz Peter Brezániho (SK). 

Pełen zapis panelu dyskusyjnego znajduje się w sprawozdaniu z konferencji dostępnym pod tym linkiem (str. 41). 

Debata odbyła się przy współudziale wsparcia finansowego Miedzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach projektu „Research cooperation for policy coherence in support of the Eastern Partnership (EaP) countries”, którego celem jest wzrost efektywności współpracy rozwojowej oferowanej przez kraje wyszehradzkie w krajach Partnerstwa Wschodniego.