Edukacja globalna - nabór uczestniczek i uczestników wizyty studyjnej do Brukseli w dniach 2-5 marca 2015

19.12.2014

Zapraszamy wszystkie pracowniczki i pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się współpracą rozwojową do zgłaszania wyjazdów na wizytę studyjną do Brukseli, która odbędzie się w dniach 2-5 marca 2015.

Celem wyjazdu jest przekazanie wiedzy o europejskiej polityce rozwojowej, także w odniesieniu do edukacji globalnej, oraz roli rzecznictwa organizacji pozarządowych w instytucjach zjednoczonej Europy. Z uwagi na uchwalenie przez Parlament Europejski decyzji o ogłoszeniu roku 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju większość spotkań będzie poświęcać uwagę temu zagadnieniu.

Zaplanowane spotkania obejmują między innymi wizyty w:

  • paneuropejskich sieciach organizacji pozarządowych (np. CONCORD, którego członkiem jest Grupa Zagranica),
  • Komisji Europejskiej,
  • Parlamencie Europejskim,
  • Grupie Roboczej do spraw Współpracy Rozwojowej (CODEV),
  • Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym,
  • Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych.

Ostateczny program zostanie podany do wiadomości na dwa tygodnie przed wizytą. 

Organizatorzy pokrywają koszty transportu z miejsca zamieszkania, nocleg w dwupokojowym hotelu w centrum Brukseli oraz transport lokalny. Przewiduje się kilka wspólnych posiłków w czasie wizyty.

Uczestniczki / uczestnicy z Polski dołączą do międzynarodowej 17 osobowej grupy z platform narodowych z krajów członkowskich, które przystąpiły do UE od 2004 roku.

Językiem wizyty studyjnej będzie język angielski.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych (do pobrania) na adres artur.kacprzak@zagranica.org.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 stycznia 2015 roku do godziny 23:59.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia współpracowniczek i współpracowników organizacji członkowskich Grupy Zagranica.

Wyjazd jest finansowany z Komisji Europejskiej w ramach projektu TRIALOG.

Zdjęcie wykorzystane w materiale: Kurt Raschke.