European Neighbourhood Policy Review 2015 - najnowszy TRIALOG Policy Digest

21.05.2015

Rozpoczęły się konsultacje na temat przyszłości Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS). To kluczowy obszar działalności wielu z Was obejmujący między innymi Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, Palestynę, Syrię czy Tunezję.

Polska oraz polskie organizacje dysponują dużą wiedzą i rozeznaniem w odniesieniu do tego obszaru. Zaświadcza o tym polsko-szwedzka idea Partnerstwa Wschodniego – katalizatora dynamicznych zmian w naszym sąsiedztwie.

Konsultacje KE to ten moment, by zamienić słowa krytyki na konstruktywne rozwiązania proponując np. wzmocnienie roli organizacji polskich i szerzej regionalnych, jako czynnika kluczowego do pomyślnej implementacji polityki sąsiedztwa.

Co więcej, jako że EPS obejmuje wiele z krajów priorytetowych Polskiej Pomocy (oraz krajów docelowych pomocy UE), kluczowa wydaje się kwestia koordynacji i spójności tej polityki z polityką rozwojową UE i Polski, w duchu spójności polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development - PCD). 

Konsultacje trwają do 30 czerwca, a swoje propozycje można zgłaszać w języku polskim.

Wszystkim zainteresowanym tym, jak Komisja Europejska technicznie otwiera się na nasze spostrzeżenia zapraszam do najnowszego czterostronicowego Policy Digest: European Neighbourhood Policy Review autorstwa TRIALOGu, przy powstaniu którego aktywnie współuczestniczyła Grupa Zagranica wspomagana siłami swoich członków w osobach Krzysztofa Mrozka z Fundacji im. Stefana Batorego i Łukasza Wenerskiego z Instytutu Spraw Publicznych.

Policy Digest: European Neighbourhood Policy Review - pdf do pobrania (937 kb).