Global Education and Education for Sustainable Development: twins separated at birth - relacja z konferencji

03.01.2012

14 grudnia 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się międzynarodowa konferencja, będąca głównym wydarzeniem organizowanym przez Grupę Zagranica w obszarze edukacji globalnej podczas naszego projektu prezydencyjnego. Konferencja poświęcona była zagadnieniom edukacji globalnej oraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz ich włączania w programy kształcenia nauczycieli.

W wydarzeniu udział wzięło ok. 80 osób, w tym wielu gości z różnych państw członkowskich UE. Termin, który wybraliśmy był nieprzypadkowy – konferencja odbywała się bezpośrednio po 2-dniowym seminarium koordynatorów Tygodnia Edukacji Globalnej, które zgromadziło specjalistów zajmujących się na co dzień EG z całej niemal Europy. Jednocześnie po naszej konferencji wielu z gości pozostało w Warszawie by uczestniczyć w Europejskich Dniach Rozwoju.

Konferencja podzielona została na 2 bloki. Podczas pierwszej części spotkania paneliści oraz uczestnicy dyskutowali nt. definicji edukacji globalnej (EG) oraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju (ERZ) oraz próbowali zidentyfikować ich elementy wspólne oraz różnice.

Konferencję otwierała prezentacja prof. Charlesa Hopkinsa z Uniwersytetu York w Toronto. Prof. Hopkins jest przewodniczącym Komitetu Unesco na uczelni. W dyskusji panelowej, która nastąpiła po tej prezentacji uczestniczyli Dr Matt Baillie Smith, wykładowca socjologii z Uniwersytetu Northumbria, Miguel Da Silva reprezentujący Centrum Północ Południe przy Radzie Europy oraz Dyrektor Departamentu Edukacji Ekologicznej MŚ, Karolina Kulicka.

Uczestnicy konferencji mieli mnóstwo pytań i komentarzy, dyskusja była więc bardzo ożywiona i dłuższa niż przewidywał program.

Druga sesja konferencji poświęcona była zagadnieniom związanym z praktyczną stroną wprowadzanie treści EG oraz EZR do programów kształcenia nauczycieli, czyli na kierunkach pedagogicznych ale też innych fakultetach umożliwiających pracę jako pedagog. Mieliśmy okazję poznać bardzo ciekawy przykład Irlandii, który zaprezentowała Dr Maeve Martin. Dr Martin była członkiem zespołu projektu DICE, w ramach którego w Irlandii wprowadzono na stałe elementy EG w edukacji przyszłych nauczycieli. Druga z panelistek, Kerstin Wittig zaprezentowała wyniki badania przeprowadzonego w 21 państwach członkowskich UE. Za pomocą internetowego formularza zebrano informacje nt. aktualnych polityk, dobrych praktyk oraz perspektyw dalszego wdrażania EG i EZR w programach kształcenia nauczycieli.

GALERIA

Prezentacje panelistów i panelistek:

Prof. Charles Hopkins "Global Education and Education for Sustainable Development: twins separated at birth"

Dr Maeve Martin "DICE Project"

Kerstin Wittig "Development Education in Initial Teacher Education across Europe"