Grupa Zagranica popiera apel OFOP o prezydenckie weto ustawy o Narodowym Instytucie Wolności

04.10.2017

Popieramy apel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych o zawetowanie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, uchwalonej przez Sejm 15 września br.

Pełna treść apelu: http://www.ofop.eu/aktualnosci/apel-do-prezydenta-rp-o-weto.

Proponowane zapisy ustawy nie gwarantują stosowania zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności oraz sprawiedliwości. Wiele istotnych propozycji jest na tyle niedookreślonych, że zezwala na dowolną ich interpretację. Przedstawiony projekt stwarza ryzyko, że rzeczywisty wpływ organizacji pozarządowych na stanowienie prawa i istotne decyzje będzie iluzoryczny, a głos organizacji marginalizowany.

Stanowisko sprzeciwiające się proponowanym zapisom w ustawie zajęliśmy już w styczniu. Niestety nasze krytyczne uwagi - podobnie jak sprzeciw wielu innych organizacji - zostały zignorowane.