Instytut Globalnej Odpowiedzialności zaprasza na seminarium na temat (nie)sprawiedliwości finansowej w odniesieniu do krajów globalnego Południa

15.11.2018

CZY PIENIĄDZ MOŻE $PRAWIEDLIWI€ RZĄDZIĆ ŚWIATEM? Instytut Globalnej Odpowiedzialności zaprasza na SEMINARIUM dla organizacji na temat (nie)sprawiedliwości finansowej w odniesieniu do krajów globalnego Południa.

To okazja do żywej wymiany pomiędzy organizacjami, think-tankami i akademikami o problemach i rozwiązaniach dotyczących takich zagadnień jak finansowanie rozwoju, światowy system finansowy, walka z nierównościami i kryzysem zadłużenia.

Seminarium ma być początkiem dłuższej dyskusji, a może i współpracy między środowiskami, którym bliskie są idee sprawiedliwości globalnej.

Więcej informacji: