Kampania informacyjna "Zasady Stambulskie w Grupie Zagranica"

23.06.2015

W 2014 roku Grupa Zagranica przeprowadziła kampanię informacyjną, która miała na celu promować Zasady Stambulskie jako powszechnie przyjęty i dobrze przemyślany standard działania dla organizacji zajmujących się współpracą rozwojową. 

Jak powstały Zasady Stambulskie? Organizacje społeczne (Civil Society Organizations, CSO) z całego świata podjęły wyzwanie opracowania własnego stanowiska nt. skuteczności w rozwoju. Wynikiem 3-letniego procesu konsultacji wśród tysięcy NGOs było stworzenie Międzynarodowych Ram Skuteczności CSO w Rozwoju, które zawierają m.in. osiem Zasad Stambulskich. Ich celem jest doprowadzenie do skutecznej zmiany w działaniach organizacji rozwojowych i demokratyzacyjnych na całym świecie.

Aby ułatwić zapoznanie się z Zasadami Stambulskimi, przygotowaliśmy prezentację, w której znajdują się m.in.:

  • definicje poszczególnych Zasad oraz ich przełożenie na praktykę
  • wywiady i filmy z udziałem organizacji członkowskich Grupy Zagranica
  • dobre przykłady polskich i zagranicznych organizacji
  • dodatkowe materiały i publikacje

Pełne opracowania poszczególnych Zasad znajdują się również w artykułach zamieszczonych w dziale "Efektywność Współpracy Rozwojowej" .

Zachęcamy również do przesłuchania komentarzy odnośnie poszczególnych Zasad Stambulskich, udzielonych przez przedstawicieli i przedstawicielek organizacji członkowskich Grupy Zagranica.


#1 Szanowanie i promowanie praw człowieka i sprawiedliwości społecznej

Marcin Wojtalik, Instytut Globalnej Odpowiedzialności


#2 Wdrażanie zasady równości płci i sprawiedliwych relacji między płciami, promując prawa kobiet i dziewcząt

Draginja Nadazdin, Amnesty International


#3 Koncentrowanie się na upodmiotowieniu ludzi, demokratycznej własności i partycypacji

Witek Hebanowski, Fundacja Inna Przestrzeń


#4 Promowanie zrównoważonego rozwoju pod względem ekologicznym

Aleksandra Antonowicz, Polska Zielona Sieć

Czyta komentarz...


#5 Praktykowanie przejrzystości i rozliczalności

Beata Budzik, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe


#6 Dążenie do sprawiedliwych partnerstw i solidarności

Abdulcadir Gabeire, Fundacja dla Somalii

 


#7 Dzielenie się wiedzą oraz praktykowanie wzajemnego uczenia się

Janek Bazyl, Grupa Zagranica


#8 Zaangażowanie się w osiąganie trwałej zmiany na lepsze

Martyna Michalik, Fundacja Edukacja dla Demokracji