Kandydaci do Parlamentu (między innymi) o współpracy rozwojowej

12.09.2011

Serwis MamPrawoWiedziec.pl to inicjatywa Stowarzyszenia 61, organizacji pozarządowej, która stawia sobie za cel budowanie ogólnodostępnego systemu informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne. Grupa Zagranica wraz z ponad 20 organizacjami pozarządowymi uczestniczyła w przygotowaniu kwestionariusza opinii dla kandydatów w wyborach parlamentarnych 2011. Do udziału w projekcie zostało zaproszonych ponad 7500 kandydatów, pierwsze odpowiedzi już na stronie www.mamprawowiedziec.pl.

W przygotowaniu kwestionariusza wzięli udział eksperci z ponad 20 organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach. Kandydat najpierw odpowiada na pytania wspólne dla wszystkich, następnie wybiera obszary tematyczne, w których chce się specjalizować w parlamencie i wyrazić na ich temat swoją opinię.

W obszarze tematycznym "Współpraca rozwojowa" pytamy kandydatów między innymi o ich opinię na temat skali i form zaangażowania Polski we współpracę rozwojową, obszary geograficzne, które powinny być priorytetowe dla polskiej pomocy, a także o pieniądze - czy wydatki na pomoc powinny wzrosnąć z poziomu 0,08% PKB do 0,33% PKB, zgodnie z przyjętą przez Polskę deklaracją o Milejninych Celach Rozwoju oraz zobowiązaniami nałożonymi przez Komisję Europejską. W dotychczasowych 110 odpowiedziach tylko kilku kandydatów zaznaczyło współpracę rozwojową, jako obszar polityk publicznych, który byłyby głównym przedmiotem ich działań w Parlamencie. Jednak również zapoznanie się z poglądami dotyczącymi pozostałych polityk pozwalają wnioskować o przyjmowanej przez kandydata perspektywie.

Osoby zainteresowane życiem publicznym oraz poszukujące informacji, które umożliwiają skuteczne monitorowanie władzy publicznej, zapraszamy do odwiedzenia www.mamprawowiedziec.pl

Żródło: Grupa Zagranica, Stowarzyszenie 61.