Kandydaci/tki w wyborach parlamentarnych o współpracy rozwojowej

23.10.2015

We współpracy z serwisem www.MamPrawoWiedziec.pl Grupa Zagranica pytała kandydatów i kandydatki w wyborach parlamentarnych o ich opinie na temat pomocy rozwojowej i zaangażowania Polski w temacie globalnego rozwoju. Poniżej zamieszczamy krótkie statystyczne opracowanie otrzymanych w tym zakresie odpowiedzi.

 


Na ponad 1000 wypełnionych kwestionariuszy na portalu MamPrawoWiedziec.pl, ponad połowa kandydatów i kandydatek (520-530 w zależności od pytania) odpowiedziało na pytania dotyczące współpracy rozwojowej i migracji. Poniższa analiza została przeprowadzona wyłącznie na podstawie tych kwestionariuszy, które zawierały (częściowo lub w całości) odpowiedzi na ww. pytania i zostały uzupełnione do 21 października 2015 roku.


Polska zobowiązała się, by do 2030 roku zwiększyć oficjalną pomoc rozwojową do 0,33 proc. dochodu narodowego brutto (obecnie na ten cel Polska przeznacza 0,08 proc. DNB). Czy będzie Pani/ Pan popierać realizację tego zobowiązania?

 

Tak, Polska powinna opracować dokładny plan, aby zrealizować to zobowiązanie.

Nie, już teraz Polska przeznacza zbyt wysokie kwoty na pomoc rozwojową.

Nie, Polska powinna stopniowo zwiększać wysokość pomocy rozwojowej, jednak przyjęte zobowiązanie jest zbyt wysokie, by Polska mogła się z niego wywiązać bez szkody dla kraju.

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

80%

0%

14%

Komitet Wyborczy KORWiN

3%

75%

10%

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

79%

3%

10%

Komitet Wyborczy Partia Razem

80%

1%

7%

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

76%

3%

9%

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

45%

0%

27%

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

30%

10%

50%

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15"

15%

35%

30%

*Procent w powyższej tabelce oznacza procent osób z danego komitetu wyborczego, które wybrały daną odpowiedź. 


Jakie powinny być Pani/ Pana zdaniem główne cele polskiej pomocy rozwojowej? Odpowiadający/e mogli wybrać dowolną liczbę celów.

 • Na redukcję ubóstwa jako główny cel polskiej pomocy rozwojowej wskazywali przede wszystkim kandydaci/tki Partii Razem (61% odpowiadających z tego komitetu) i Zjednoczonej Lewicy (45% odpowiadających z tego komitetu). Zdecydowanie odrzucali go reprezentanci/tki .Nowoczesna.PL. (ten cel wybrało niecałe 10% odpowiadających z tego komitetu).
 • Tylko 0,02% z KW KORWiN, 4% z KWW Kukiz 15, 5% z KW .Nowoczesna.pl, i aż 50% odpowiadających z KW Platformy Obywatelskiej uważa, że wsparcie demokracji i dobrego rządzenia powinno być głównym celem współpracy rozwojowej. Cel ten był wybierany stosunkowo rzadko przez wszystkie komitety – około 20% ogółu kandydatów i kandydatek wskazało na ten obszar współpracy rozwojowej.
 • Odpowiadający z KW .Nowoczesna.pl (27%), KW Kukiz15 (53%) i KW KORWiN (71%) najchętniej wybierali cel „Wsparcie polskich przedsiębiorców w inwestowaniu w krajach rozwijających się”.
 • „Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatów” jest ważnym celem zaledwie dla 3% odpowiadających z KW Nowoczesna.pl i KWW Kukiz15, 8% z KW Platforma Obywatelska i dla nikogo z KW KORWiN oraz KW PIS. Z kolei „Wsparcie rolnictwa” jako cel  zignorowali zarówno przedstawiciele KW Platforma Obywatelska, jak i KW PSL.
 • Biorąc pod uwagę wszystkich odpowiadających na to pytanie, najchętniej wybierany był cel „Wsparcie edukacji” (44%) oraz Pomoc humanitarna w obliczu katastrof wywołanych konfliktami zbrojnymi i katastrof naturalnych (30%).
 • Tylko 16 przedstawicieli PiS i 11 przedstawicieli PSL odpowiedziało na pytania dotyczące celów współpracy rozwojowej, dlatego nie przedstawiamy statystyk dla tych ugrupowań.

Działania humanitarne i pomoc uchodźcom. Odpowiadający/e wyrażali poparcie lub nie dla poszczególnych stwierdzeń.

 • Na przyjęcie uchodźców w Polsce zgodziło się 87% odpowiadających z KW Partia RAZEM, 70% z KW Zjednoczona Lewica, 65% z KW .Nowoczesna.PL, 54% z KW PO. Pojedyncze osoby dały na to pozwolenie z KW PiS i KW PSL. KW KORWiN i KWW Kukiz15 jednogłośnie odmówiło przyjęcia uchodźców.
 • Kandydaci/tki nie są też skłonni do solidarności wewnątrz Europy. Tylko 9% ogółu odpowiadających wyraziło chęć, by wspomóc finansowo państwa europejskie, do których przybywa najwięcej uchodźców. Najwięcej odpowiadający z KW PO (37%) i  KW Partia RAZEM (16%).
 • 71% odpowiadających z KW PSL, 60% odpowiadających z KW Nowoczesna.pl, 43% z KW ZL i 42% z KW Partia RAZEM uznało, że należy wspomóc finansowo państwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce, do których przybywa najwięcej uchodźców.
 • 54% odpowiadających ogółem uznało, że należy prowadzić pomoc rozwojową i humanitarną w Syrii (76% - KW Partia RAZEM, 74% - KW Zjednoczona Lewica, 72% - KW PO, 66% - KW PiS).
 • Tylko 6% odpowiadających ogółem zgodziło się na propozycję, by w ramach działań sojuszniczych zaangażować się militarnie w zakończenie wojny w Syrii. Za tym rozwiązaniem optowali przede wszystkim reprezentanci/tki z KW PIS (25%) oraz KWW Kukiz15 (21%).

Ministerstwo Gospodarki wspiera polskie przedsiębiorstwa w podejmowaniu działań w krajach afrykańskich, m.in. w ramach programu GoAfrica. Czy Pani/Pana zdaniem publiczne wsparcie dla polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w krajach rozwijających się powinno być warunkowane przestrzeganiem określonych standardów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej przez te przedsiębiorstwa?

 

Nie

Tak

Nie powinien być to warunek wsparcia, 
ale tematy odpowiedzialności społecznej
i środowiskowej powinny być promowane w ramach programu.

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

0%

95%

bd

Komitet Wyborczy KORWiN

41%

12%

24%

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

0%

78%

15%

Komitet Wyborczy Partia Razem

1%

88%

7%

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

0%

56%

28%

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

0%

36%

36%

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

0%

55%

36%

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15"

15%

35%

20%

*Procent w powyższej tabelce oznacza procent osób z danego komitetu wyborczego, które wybrały daną odpowiedź.