Kierunek Addis Abeba. Odpowiedzialność Unii Europejskiej na Trzeciej Konferencji nt. Finansowania Rozwoju

04.03.2015

Trzecia Międzynarodowa Konferencja nt. Finansowania Rozwoju (Addis Abeba, 13-16 lipca 2015) będzie kluczowa dla eliminacji ubóstwa i redukcji nierówności na świecie. Konferencja będzie też stanowić podstawę dla wrześniowego porozumienia na temat nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju (szczyt ONZ nt. agendy rozwojowej post-2015) oraz grudniowego porozumienia nt. walki ze zmianami klimatu (konferencja COP21 w Paryżu).

UE wielokrotnie powtarzała swoje zobowiązanie do wspierania (i zapewniania) odpowiedniego i wysokiej jakości finansowania rozwoju, w linii z innymi międzynarodowymi zobowiązaniami. Przyszedł czas, aby zobowiązania wprowadzić w życie. UE i jej kraje członkowskie, największy dawca pomocy rozwojowej na świecie i największy blok handlowy, wyznaczają światowe standardy w tym zakresie. Stanowisko przyjęte przez UE w negocjacjach będzie niezwykle ważne dla kształtu ostatecznego wyniku negocjacji.

Europejskie społeczeństwo obywatelskie oczekuje od UE podtrzymania swoich zobowiązań, przyjęcia ciążącej na niej odpowiedzialności i zapewnienia, że konferencja w Addis Abebie zakończy się ambitnymi rezultatami i stworzy warunki dla dalszych historycznych postanowień. Chcemy, aby ten rok był historyczną chwilą, kiedy cały świat połączył siły na rzecz rozwoju społecznego, równości kobiet i mężczyzn, sprawiedliwości ekonomicznej i ekologicznej, eliminacji ubóstwa i zaprowadzenia głęboko idących zmian na świecie.

W tym dokumencie CONCORD wymienia szczegółowe postulaty wobec UE i krajów członkowskich dotyczące ich stanowisk w procesie negocjacji nt. finansowania rozwoju w przygotowaniu do konferencji w Addis Abebie. Postulaty dotyczą obszarów: mobilizacji środków krajowych, międzynarodowej współpracy finansowej (w tym pomocy rozwojowej), międzynarodowych środków dla rozwoju (w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych i innych przepływów prywatnych), zadłużenia i kwestii systemowych.

Pobierz dokument „Destination Addis Ababa: The European Union’s Responsibilities at the Third Financing for Development Conference” (w języku angielskim, pdf)