Kolejny apel Grupy Zagranica ws. birmańskich dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo

10.08.2018

TREŚĆ APELU GRUPY ZAGRANICA DO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH:

W związku z procesem birmańskich dziennikarzy Agencji Reuters, Wa Lona i Kyaw Soe Oo, który rozpoczął się 9 lipca 2018 roku, oraz brakiem jednoznacznego głosu polskiej dyplomacji w ich obronie, zwracamy się z ponownym apelem o zajęcie zdecydowanego stanowiska w tej sprawie.

W naszym przekonaniu głos polskiej dyplomacji w obronie Wa Lona i Kyaw Soe Oo pozostaje nieodzowny. Doceniamy działania jakie podejmuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które zostały wymienione w odpowiedzi na poprzedni apel udzielonej przez Pana Jerzego Baurskiego, Dyrektora Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka. Uważamy jednak, że działania te są niewystarczające.

Z dniem 1 maja 2018 roku Rzeczpospolita Polska objęła prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Funkcja ta, poza niekwestionowanym prestiżem i odpowiedzialnością, niesie ze sobą potrzebę inicjowania działań społeczności międzynarodowej. W związku z powyższym jesteśmy przekonani, że jednoznaczny głos sprzeciwu wyrażony przez polską dyplomację w sprawie aresztowania i toczącego się procesu Wa Lona i Kyaw Soe Oo, jest bardzo istotny.

Wierzymy, że możliwości jak i znaczenie polskiej dyplomacji wykraczają poza wspieranie apeli Unii Europejskiej czy Organizacji Nardów Zjednoczonych. Jednocześnie fakt, że to właśnie w Polsce Wa Lone miał szansę uczyć się jak ważne są wolne media w transformacji i dążeniu do demokratycznego ustroju, jest dla nas niepodważanym argumentem przemawiającym za potrzebą wystosowania zdecydowanego stanowiska sprzeciwu przez polską dyplomację w tej sprawie.

Historia naszego kraju, sukces polskiej dyplomacji jakim było, między innymi, objęcie przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz bezpośrednia relacja z jednym z oskarżonych wymaga, w naszym przekonaniu, by jednoznaczny głos sprzeciwu polskiego rządu pojawił się jak najszybciej. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki pozycja kraju wspierającego rezolucje to zbyt mało, ponieważ brak sprzeciwu wobec aresztowania oraz oskarżenia Wa Lone i Kyaw Soe Oo, oznacza brak sprzeciwu wobec łamania podstawowych wartości wolnych mediów.

Apel w sprawie aresztowania i przetrzymywania dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo w Mjanmie, 10 sierpnia 2018 r. (pdf)