Konsultacje Planu Współpracy Rozwojowej na rok 2018 - rekomendacje Grupy Zagranica