Konsultacje projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

18.02.2019

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu projekt dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK), Grupa Zagranica przesłała Ministerstwu Energii swoje rekomendacje.

Nasze uwagi dotyczyły m.in. konieczności uwzględnienia oceny wpływu planowanej polityki na rozwój społeczno-gospodarczy krajów rozwijających się oraz uzupełnienie dokumentu o prognozy jeśli chodzi o finansowanie globalnych funduszy związanych z ochroną klimatu, które służą wsparciu krajów rozwijających się. 

Informacja o konsultacjach oraz projekt dokumentu na stronie Ministerstwa Energii >>>