List organizacji pozarządowych do Pani Premier Ewy Kopacz ws. uchodźców

29.09.2015

Grupa Zagranica oraz 55 organizacji pozarządowych działających na rzecz uchodźców i migrantów wystosowała list do Pani Premier Ewy Kopacz ws. działań, które należy podjąć w obecnej sytuacji kryzysu uchodźczego w Europie. List został wręczony i przedyskutowany podczas spotkania 24 września.

Główne tematy rozmowy to:

Konieczność zmiany języka obecnej debaty publicznej o uchodźcach. Zdaniem organizacji w dyskusji trzeba więcej mówić o potrzebie ochrony ludzi uciekających w sytuacji zagrożenia życia, a także szerzej informować opinię publiczną o krokach podejmowanych w tym kierunku przez polski rząd. Mówiliśmy o konieczności reakcji na falę nienawistnych i rasistowskich komentarzy, także w Internecie.

Wyzwania związane z przyjęciem uchodźców tuż po przyjeździe. Oczekujemy m.in. rozsądnego lokowania uchodźczyń i uchodźców grupami tam, gdzie będzie możliwe zapewnienie im koniecznego wsparcia (dostępu do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej, językowej i innej) oraz dostępu do rynku pracy.

Konieczność wsparcia samorządów, które potrzebują wiedzy i konkretnej pomocy w przygotowaniu społeczności lokalnej na przyjęcie uchodźców.

Włączenie w prace przygotowujące Polskę na przyjęcie uchodźców Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Naszym zdaniem Ministerstow jako instytucja odpowiedzialna za koordynację działań związanych z integracją uchodźców i uchodźczyń ma kluczową rolę do odegrania.

Finansowanie działań organizacji pozarządowych. Rozmawialiśmy o potrzebie dalszego usprawniania dystrybucji środków unijnych, ale też potrzebie stworzenia finansowej alternatywy dla tych środków. 

Od Pani Premier dowiedzieliśmy się o kalendarzu dalszych wydarzeń. W pierwszej kolejności, małymi grupami, będą przyjeżdżać do Polski uchodźcy syryjscy z Libanu. Do Polski trafią przede wszystkim osoby, które mają jakiekolwiek więzi z Polską (rodzinne, językowe, edukacyjne). Na obecnym etapie zakładane jest, że uchodźcy trafią do Polski na zasadzie dobrowolności (tj. będą wyrażać zgodę na przyjazd do wskazanego kraju). Będą to osoby, co do których istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że uzyskają status uchodźcy. Przyjazd pierwszych grup (150-osobowych) zaplanowany jest na marzec 2016 r. Proces przyjazdów będzie rozciągnięty na dwa lata.

Jeśli chodzi o przyjazd do Polski uchodźców z innych krajów Unii (Polska przyjmie zapewne nieco mniej osób, niż zadeklarowała - około 5600 osób), rozpocznie się on dopiero wtedy, gdy Włochy i Grecja uruchomią w swoich krajach tzw. hot-spoty, czyli miejsca rejestracji i identyfikacji cudzoziemców. Procedura przesyłania cudzoziemców do innych krajów Unii, także Polski, będzie dotyczyła tylko osób, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wymagają ochrony (procedura rozpatrywania wniosków o status uchodźcy będzie prowadzona już w Polsce).

Polska ma czas, aby przygotować się na przyjęcie tych osób, choć trzeba niezwłocznie rozpocząć te przygotowania. Wyzwaniem dla naszego kraju jest integracja - czyli włączenie uchodźców w nasze codzienne życie. W tej dziedzinie koniecznych jest wiele działań. Większość z nich wymaga zaangażowania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy do lektury listu do Premier Ewy Kopacz tutaj.

Organizacje - sygnatariusze listu (podświetlone zostały organizacje członkowskie Grupy Zagranica):

Amnesty International

Centrum Dialogu im.Marka Edelmana

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Forum Młodych Dyplomatów

Fundacja "Nasz Wybór"

Fundacja „Kultury bez granic”

Fundacja „Róbmy swoje dla kultury”

Fundacja Adulis

Fundacja Ari Ari

Fundacja CentrumCSR.PL

Fundacja Dialog

Fundacja dla Somalii

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Fundacja Inna Przestrzeń

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

Fundacja Klamra

Fundacja MultiOcalenie

Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie

Fundacja Obywatelska Perspektywa

Fundacja Ocalenie

Fundacja ośrodek Migranta Fu Shenfu

Fundacja Partners Polska

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Fundacja Refugee.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Oddział w Łodzi

Fundacja Różnosfera

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki

Fundacja Wolna Syria

Fundację Centrum Badań Migracyjnych

Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej

Grupa Zagranica

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Spraw Publicznych

Jezuickie Centrum Społeczne "W Akcji"

NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

Polska Akcja Humanitarna

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Rajesh Ganatra, Indyjsko - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury

Stowarzyszenia Antropologów Kultury "Etnosfera"

Stowarzyszenie "Jeden Świat"

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Stowarzyszenie SIETAR Polska

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej

Stowarzyszenie Tkalnia

Stowarzyszenie Vox Humana

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć