List otwarty 32 organizacji pozarządowych w sprawie ustawy o zgromadzeniach

13.06.2012

Grupa 32 organizacji, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Grupa Zagranica, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Panoptykon, Kampania Przeciw Homofobii oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wystosowały list otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o zgromadzeniach.

Zdaniem organizacji, gdyby nowelizacja prawa o zgromadzeniach „została przyjęta w aktualnym brzmieniu, doprowadziłaby do znaczącego pogorszenia konstytucyjnego standardu wolności organizowania pokojowych zgromadzeń”. Organizacje wskazują, że projekt nowelizacji przewiduje wydłużenie terminu na zgłaszanie zawiadomienia o zgromadzeniu z 3 dni do 6 dni przed datą planowanego zgromadzenia. „Tak poważne wydłużenie terminu nie może być zaakceptowane, gdyż prowadzić będzie do ingerencji w istotę wolności organizowania pokojowych zgromadzeń” – czytamy w liście otwartym.

W projekcie nowelizacji – pomimo wcześniejszych postulatów organizacji pozarządowych – nie został uregulowany problem zgromadzeń spontanicznych. „Brak regulacji zgromadzeń spontanicznych, przy jednoczesnym wydłużeniu terminu na przedstawienie zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu, bez wątpienia spowoduje zwiększenie liczby konfliktów oraz problemów prawnych” – alarmują organizacje.

W liście przypomniano również o opinii Biura Legislacyjnego Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, w której zawarto szereg krytycznych uwag pod adresem nowelizacji. Zdaniem organizacji opinia ta nie została wzięta w sposób wystarczający pod uwagę w toku prac legislacyjnych.

Zdaniem sygnatariuszy listu wolność organizowania pokojowych zgromadzeń ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania demokracji w Polsce. „Jednocześnie nie jesteśmy w stanie zaakceptować sytuacji, w której z jednej strony wydłużony zostanie termin notyfikacyjny zgromadzeń, a z drugiej problem zgromadzeń spontanicznych odkładany jest na etap przyszłych (acz niepewnych) prac legislacyjnych” – czytamy w liście.

List otwarty organizacji dostępny jest tutaj.

Autorka zdjęcia: Gosia Małochleb