List otwarty Grupy Zagranica do Posła T. Iwińskiego, sprawozdawcy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. monitoringu sytuacji w Azerbejdżanie ws. Rasula Jafarova

28.04.2015
rasul_jafarov

Publikujemy treść listu otwartego Grupy Zagranica adresowanego do Posła Tadeusza Iwińskiego, sprawozdawcy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. monitoringu sytuacji w Azerbejdżanie ws. Rasula Jafarova. W liście pytamy Posła Iwińskiego min. o konkretne działania jakie zamierza podjąć w związku z represjami, które spotykają działaczy pozarządowych w tym kraju.

Grupa Zagranica nie podziela wiary Posła Iwińskiego - wyrażonej w jego komentarzu do orzeczonego dla Rasula Jafarova wyroku 6 lat i 6 miesięcy więzienia - w gotowość władz azerskich do zapewnienia sprawiedliwego procesu na etapie apelacji. Monitoring dotychczasowego procesu, prowadzony przez niezależne organizacje pozarządowe, w tym Helsińską Fundację Praw Człowieka, pokazał szereg poważnych naruszeń art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w tym zasady równości stron w postępowaniu. Brak precyzji w sformułowaniu zarzutów, niewykazanie szkód, jakie wskutek działalności oskarżonego ponieść miały osoby fizyczne czy interes publiczny, odrzucenie przedstawianych przez obronę ekspertyz i dowodów, poważnie ograniczyły prawo oskarżonego do obrony.

W liście apelujemy do społeczności międzynarodowej, w tym wszelkich instytucji powołanych do monitorowania postępów demokratycznych Azerbejdżanu, o jednoznaczne potępienie skazania Rasula Jafarova oraz o zwrócenie się do administracji Prezydenta Ilhama Alijewa o natychmiastowe uwolnienie jego i innych zatrzymanych działaczy demokratycznych.

Treść listu - pdf.