List otwarty Grupy Zagranica ws. reakcji na sytuację Rohingjów

03.10.2017

TREŚĆ LISTU OTWARTEGO GRUPY ZAGRANICA DO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH:

Szanowny Panie Ministrze,

zwracamy się do Pana Ministra o pilną reakcję na sytuację w Mjanmie, gdzie m.in. Amnesty International udokumentowała czystki etniczne wobec mniejszości Rohingjów. Wskutek owych czystek i kryzysu humanitarnego ponad 400 tysięcy Rohingjów przekroczyło granicę z Bangladeszem, który nie jest w stanie samodzielnie zapewnić im pomocy.

Dowody gromadzone przez Amnesty International mogą potwierdzać masowe stosowanie taktyki spalonej ziemi w północnej części stanu Rakhine, w którym służby bezpieczeństwa Mjanmy oraz lokalne bojówki podpalają wsie ludności Rohingja i strzelają do przypadkowych osób, próbujących uciekać. Przeprowadzona przez Amnesty analiza danych dotyczących wykrytych pożarów, zdjęcia satelitarne, a także zdjęcia i filmy z miejsc zdarzeń oraz wywiady z dziesiątkami naocznych świadków w Mjanmie na granicy z Bangladeszem, dostarczają dowodów na zorganizowaną kampanię systematycznych podpaleń wymierzoną przeciwko wioskom Rohingjów na północy stanu Rakhine, która rozpoczęła się 25 sierpnia br.

Polska w czerwcu 2017 roku została wybrana do Rady Bezpieczeństwa jako niestały członek i swoją kadencję rozpoczyna 1 stycznia 2018 r. Wybór Polski do grona krajów, które podejmują najważniejsze decyzje w zakresie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, zobowiązuje już teraz nasz kraj do podjęcia kroków w sprawie kryzysu w Mjanmie i okazania przywiązania do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i poszanowania praw człowieka. 

Niniejszym wzywamy polskie władze do wykorzystania stosownych metod politycznych, po to aby władze w Mjanmie:

  • położyły kres przemocy oraz naruszeniom praw człowieka w Rakhine, w tym szczególnie, by dołożyły wszelkich starań dla rozróżnienia ludności cywilnej od członków grup zbrojnych;
  • współpracowały z ONZ w celu zbadania tych naruszeń i zapewniły dostęp do miejsca prowadzenia operacji wojskowych niezależnym obserwatorom;
  • dopuściły ONZ i inne organizacje humanitarne do niesienia pomocy cywilom w Rakhine.

Jednocześnie kluczowe jest wsparcie dla ponad 400 tysięcy uchodźców przebywających obecnie w Bangladeszu. Ucieczka tak ogromnej liczby osób w przeciągu jedynie kilku tygodni to ogromne wyzwanie dla tego kraju, ale również odpowiedzialność wspólnoty międzynarodowej. Dlatego apelujemy o pilne wysłanie pomocy humanitarnej oraz aktywny udział w międzynarodowych mechanizmach wspierania uchodźców.

List otwarty Grupy Zagranica ws. reakcji na sytuację Rohingjów, 3 października 2017 r. (pdf)

Odpowiedź Ministra SZ na list otwraty Grupy Zagranica, 13 października 2017 r. (artykuł)


Zdjęcie: Demonstracja przeciwko łamaniu praw człowieka w Birmie, Berlin, 15.09.2017, fot. Majka Czapski, licencja CC BY-NC-ND 2.0, nie wprowadzano zmian.