List otwarty Stowarzyszenia „Jeden Świat”

04.08.2013

Program „Opowiadanie świata” realizowany przez Stowarzyszenie „Jeden Świat” w ramach projektu „Z perspektywy Południa – Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu” wzbudził kontrowersje w niektórych środowiskach i stał się obiektem komentarzy w mediach. Opinie zawarte w tych przekazach medialnych były przede wszystkim skupione na jednym z proponowanych w tym programie tematów, pt.: „Gender”. Po udzieleniu licznych odpowiedzi i wyjaśnień, dotyczących założeń tego programu, Stowarzyszenie „Jeden Świat” postanowiło zabrać głos w dyskusji i zaprezentować swoje stanowisko w tej sprawie.

List otwarty Stowarzyszenia „Jeden Świat” w sprawie projektu „Z perspektywy Południa-Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu” (pdf.)