List otwarty ws. trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych

22.08.2016

Organizacje pozarządowe zrzeszone w Grupie Zagranica wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2017 (…)”, ogłoszonych w dn. 14 maja 2016 roku pod adresem:
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/bip/ogloszenia_bip/sprzedaz_auta (link jest już nieaktywny, w dn. 18 sierpnia br. został zmieniony na:
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/bip/ogloszenia_bip/program_wspolpracy_ministra_sz_na_lata_2016___2017_z_org__pozarzadowymi_oraz_podmiotami_wymienionymi_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie).

Ogłoszenie dotyczące konsultacji zostało umieszczone jedynie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - pod mylącym adresem ogłoszenia o... sprzedaży auta! - oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Żadna z organizacji członkowskich Grupy Zagranica (z których większość od lat współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, w szczególności z Departamentem Współpracy Rozwojowej) nie została poinformowana o  rozpoczęciu konsultacji dokumentu kluczowego z punktu widzenia współpracy Ministerstwa z organizacjami pozarządowymi. Wobec braku komunikacji o konsultacjach społecznych, nie dziwi fakt, że - jak poinformowano na stronach MSZ - w trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do programu. Mimo to, w dniu 27 czerwca 2016 roku wyżej wymieniony program został przyjęty.

Zdaniem Grupy Zagranica zastosowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych polityka informacyjna uniemożliwiła przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych, których celem miało być przygotowanie reprezentatywnego i odpowiadającego oczekiwaniom organizacji pozarządowych programu. Umieszczenie informacji wyłącznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod mylącym, trudnym do odnalezienie adresem, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MSZ jest oznaką lekceważenia partnerów społecznych w procesie decyzyjnym.

Organizacje oczekują wznowienia konsultacji społecznych „Programu współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2017 (…)”, tak aby wszyscy zainteresowani mogli się wypowiedzieć.

Czytaj pełną treść listu otwartego do Ministra Witolda Waszczykowskiego (pdf).


O liście otwartym w mediach:

Gazeta Wyborcza (Katowice/Bielsko-Biała): Ewa Furtak, Dobra zmiana boi się trzeciego sektora, to smutne
Ngo.pl: "Sprzedam samochód" czyli program współpracy MSZ. Sprzeciw Grupy Zagranica
Opinie.ngo.pl, Janek Bazyl: MSZ nie słucha organizacji!
TOK FM: Paweł Sulik, MSZ nie chce konsultacji społecznych? Sprawę przedstawia Jan Bazyl
Newsweek: Rafał Kalukin Obywatele dla PIS