Między Busan a Meksykiem - postępy UE w podnoszeniu skuteczności pomocy rozwojowej

07.05.2014

Przedstawiamy broszurę Komisji Europejskiej pt. The Busan Commitments. An Analysis of EU Progress and Performance przygotowaną z okazji pierwszego Spotkania Wysokiego Szczebla Globalnego Partnerstwa na rzecz Efektywnej Współpracy Rozwojowej, które odbyło się w Meksyku w dniach 16-17 kwietnia 2014 roku. Publikacja stanowi podsumowanie działań podjętych przez instytucje UE oraz Państwa Członkowskie na rzecz podnoszenia efektywności pomocy rozwojowej oraz realizacji zobowiązań podjętych przez społeczność międzynarodową w trakcie konferencji w Pusan w 2011 roku.

Źródło: www.polskapomoc.gov.pl