Nabór na stanowisko koordynatorki/koordynatora projektu

11.07.2018

Szukamy osoby na stanowisko koordynatorki/koordynatora projektu dot. wsparcia polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego, Kaukazu Płd. i Azji Centralnej.

 

 

Zakres obowiązków:

  • Opracowanie przewodnika po możliwych źródłach finansowania dla organizacji działających projektowo w ww. krajach.
  • Wsparcie konsultacyjne organizacji członkowskich GZ działających ww. obszarze w zakresie poszukiwania funduszy na działalność.
  • Zorganizowanie spotkania dla zainteresowanych NGO z Polski i krajów członkowskich UE działających w obszarze wsparcia krajów byłego bloku wschodniego, którego celem jest stworzenie warunków do zawiązywania przyszłych partnerstw i podejmowania wspólnych inicjatyw/projektów w tym obszarze działań.
  • Zorganizowanie specjalistycznego szkolenia w jęz. angielskim prowadzonego przez doświadczonego zagranicznego trenera/trenerkę w zakresie przygotowywania wniosków projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem (1) specyfiki pozyskiwania środków z Komisji Europejskiej; (2) specyfiki projektów dedykowanych na wsparcie finansowe działań w ww. obszarze geograficznym.
  • Wsparcie innych działań statutowych Grupy Zagranica dotyczących wsparcia organizacji członkowskich.

Szczegółowe wymagania:

  • Biegła znajomość języka angielskiego.
  • Znajomość kontekstu i specyfiki tak polskiej jak i europejskiej współpracy rozwojowej.
  • Wiedza na temat polskiego i europejskiego trzeciego sektora i specyfiki jego działania w ww. obszarze tematycznym.
  • Wysokie zdolności organizacyjne, w tym organizacji własnej pracy.
  • Wysokie kompetencje interpersonalne.

Dodatkowym atutem będzie znajomość struktur Komisji Europejskiej, bądź wcześniejsze doświadczenie pracy w strukturach KE lub pochodnych.

Praca przewidywana jest wymiarze czasu 3/5 etatu w formie umowy na czas określony na okres 9 miesięcy od 1 września br. Wynagrodzenie: 2900 PLN brutto/miesięcznie. 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym w terminie do 15 sierpnia br. drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zagranica.org.pl, zaznaczając w temacie e-maila: Rekrutacja GZ01/18. Wybrani kandydaci/tki zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

Zapoznałem/zapoznałam się z „Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych” (załącznik do ogłoszenia).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.

Ewentualne pytania prosimy zadawać na podany wyżej adres e-mailowy.

Ogłoszenie + załącznik (pdf)