Nabór na stanowisko koordynatorki/koordynatora projektu w Grupie Zagranica

16.09.2019

Szukamy osoby na stanowisko koordynatorki/koordynatora projektu dot. wsparcia polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego, Kaukazu Płd. i Azji Centralnej. Praca przewidywana jest wymiarze czasu 3/5 etatu w formie umowy na czas określony na okres 12 miesięcy od 15 października br. 

 

Zakres obowiązków:

  • Bieżące wsparcie organizacji członkowskich Grupy Zagranica działających w ww. obszarze geograficznym w zakresie: poszukiwania funduszy na działalność, koordynowanie grupy roboczej i organizowanie jej spotkań, w tym koordynacja grup mailingowych.
  • Aktualizowania bazy informacyjnej możliwych źródeł finansowania
  • Organizacja specjalistycznego szkolenia
  • Nawiązanie/utrzymanie współpracy z federacjami branżowymi NGO z UE (m. in. platformą CONCORD, Eastern Partnership Civil Society Forum, Black Sea NGO Forum) w celu min. poszukiwania organizacji partnerskich dla organizacji polskich
  • Koordynacja projektu w zakresie organizacyjnym i administracyjnym, w tym przygotowanie szczegółowego harmonogramu działań, monitorowanie jego realizacji oraz przygotowywanie i składanie raportów z poszczególnych etapów projektu.

Szczegółowe wymagania:

  • Biegła znajomość języka angielskiego; znajomość jez. rosyjskiego lub jednego z języków krajów regionu będzie dodatkowym atutem.
  • Znajomość kontekstu i specyfiki tak polskiej jak i europejskiej współpracy rozwojowej;
  • Wiedza na temat polskiego i europejskiego trzeciego sektora i specyfiki jego działania w ww. obszarze tematycznym.
  • Samodzielność i wysokie zdolności organizacyjne, w tym organizacji własnej pracy;
  • Wysokie kompetencje interpersonalne.

Praca przewidywana jest wymiarze czasu 3/5 etatu w formie umowy na czas określony na okres 12 miesięcy od 15 października br. Proponowane wynagrodzenie – 2900 brutto. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym w terminie do 26 września br. drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zagranica.org.pl, zaznaczając w temacie e-maila: Rekrutacja GZ01/19. Wybrani kandydaci/tki zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dn. 2 października br.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

Zapoznałem/zapoznałam się z załączonym dokumentem pt. „Klauzula informacyjną dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.

Ewentualne pytania prosimy zadawać na podany wyżej adres e-mailowy.

Ogłoszenie + klauzula informacyjna (pdf)