Nagroda im. Vaclava Havla dla Alesia Bialackiego

30.09.2013

Pierwszym laureatem corocznej Nagrody Praw Człowieka im. Vaclava Havla „za wyjątkowe działania obywatelskie w obronie praw człowieka w Europie i na świecie” został Aleś Bialacki. Nominacja Bialackiego, białoruskiego działacza społecznego i szefa Centrum Praw Człowieka „Wiasna” została wsparta m.in. przez 24 polskie organizacje pozarządowe skupione w Grupie Zagranica. Inicjatywa zgłoszenia Alesia Bialackiego do nagrody Havla wyszła od Fundacji im. Stefana Batorego.

Aleś Bialacki jest jednym z najbardziej znanych białoruskich działaczy społecznych. Na początku sierpnia 2011 roku m.in. na podstawie informacji przekazanych przez polską Prokuraturę Generalną, został zatrzymany przez białoruskie służby pod pretekstem uchylania się od podatków (przez założone na jego nazwisko konta w bankach w Polsce i Litwie przekazywane były dotacje i darowizny na pomoc dla osób represjonowanych). 24 listopada 2011 roku Alaksandr Bialacki został skazany na 4,5 roku kolonii o zaostrzonym rygorze oraz na konfiskatę mienia. Wyrok został potępiony przez białoruskich polityków opozycyjnych, obrońców praw człowieka, polityków i dyplomatów państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, Radę Europy, a także wielu innych instytucji, polityków i obrońców praw człowieka z całego świata. Ich zdaniem miał on charakter polityczny, a wina Bialackiego nie została dowiedziona (więcej informacji...).

Celem nagrody Vaclava Havla w dziedzinie praw człowieka jest wsparcie wybitnych działaczy w zakresie ochrony praw człowieka w Europie i poza jej granicami. Nagroda ta wręczana jest rokrocznie na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, we współpracy z Biblioteką Vaclava Havla i funduszem „Charta 77”. Jej wysokość wynosi € 60 000.

Więcej informacji...