Najnowsze statystyki dotyczące ODA w 2019 roku

17.04.2020

Według wstępnych danych zaraportowanych przez Polskę do Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC OECD) wydatki w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej w 2019 roku zmniejszyły się o 7% względem roku 2018. Tymczasem Plan współpracy rozwojowej na rok 2019 zapowiadał prawie 20% wzrost względem roku poprzedniego.

Według informacji uzyskanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych główną przyczyną różnicy między zaplanowaną kwotą wydatków a kwota zaraportowaną są znacznie niższe niż zaplanowano wpłaty w ramach kredytów wiązanych oraz niedoszacowanie kosztów stypendiów. Grupa Zagranica wielokrotnie wskazywała, że ww. kategorie wydatków są „pompowaniem” pomocy (ang. inflated aid) – nie przyczyniają się do realnej walki z ubóstwem – niemniej jednak spadek polskiej ODA do wielkości 0,12% dochodu narodowego brutto (wobec 0,14% ODA/DNB w 2018 roku) należy ocenić negatywnie.

Dane opublikowane wczoraj przez OECD wskazują na wzrost globalnych wydatków na pomoc rozwojową w 2019 roku o 1,4% w porównaniu z 2018 roku. Tą zmianę w poziomie ODA państw-darczyńców można przypisać głównie wzrostowi pomocy dwustronnej kierowanej do krajów najmniej rozwiniętych (ang. the least developed countries).

Źródło grafiki/danych: DAC OECD.


Komitet Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Commitee) jako organ OECD jest najważniejszym międzynarodowym forum współpracy największych krajów-donorów pomocy rozwojowej. 
 
Kraje najmniej rozwinięte (Least Developed Countries, LDCs) to grupa krajów wyszczególniona wśród krajów-biorców pomocy na podstawie trzech kryteriów: niskiego dochodu narodowego brutto w przeliczeniu na mieszkańca, różnorodności gospodarczej i jakości życia. 
 
Definicja ODA. Zgodnie z definicją Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Development Assistance Committee OECD), oficjalna pomoc rozwojowa (ang. Official Development Assistance, ODA) to darowizny i pożyczki przekazane krajom rozwijającym się przez oficjalne instytucje rządowe państw-dawców lub organizacje międzynarodowe, mające za główny cel wspieranie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w tych krajach.
 
Szczegółowe statystyki dostępne są na stronie DAC OECD.