Najnowszy Policy Digest w całości poświęcony kampanii "Europe We Want"

23.04.2014

“Europe We Want” to inicjatywa CONCORD, której celem jest bardziej sprawiedliwa Europa wewnątrz i poza jej granicami w związku z nadchodzącymi wyborami do Europarlamentu. Kampani w całości poświęcony jest najnowszy Najnowszy Policy Digest Trialogu.

Hasła kampanii:

Sprawiedliwsza Europa dla sprawiedliwszego świata

W czasach kryzysu, istnieje szansa na odnowę europejskiego modelu społecznego i umieszczenie Europy na silniejszych i bardziej sprawiedliwych zasadach. Oznacza to uwzględnienie w politykach europejskich wartości, takich jak: sprawiedliwość, prawa człowieka, walka z ubóstwem i nierównościami zarówno wewnątrz UE, jak i na zewnątrz. Nowy Parlament Europejski i nowa Komisja Europejska powinny wykazać większe przywiązanie do spójności polityki na rzecz rozwoju.

Nierówności uderzają w nas wszystkich

Nierówności musimy rozwiązywać u źródeł, zarówno w Europie jak i poza nią, oraz zgodnie z podstawowymi wartościami i zasadami UE. Nowy Parlament musi dążyć do większej sprawiedliwości podatkowej, sprawiedliwego i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, bardziej sprawiedliwego systemu produkcji żywności i sprawiedliwości klimatycznej.

Nowa umowa społeczna z obywatelami i obywatelkami Europy

Nowo wybrani posłowie muszą wzmocnić demokrację uczestniczącą i promować aktywne obywatelstwo na drodze konsultacji i dialogu oraz włączenia przepisów dotyczących uczestnictwa i konsultacji z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego do prawa UE, wpływającego na warunki życia obywateli w Europie i poza nią.


Obejrzyj film "Europe: inequality, austerity, technocratic and far from citizens – is this the #EuropeWeWant?"

Co jeszcze możesz zrobić?

Śledź konto na twitterze @EuropeWeWant

Używaj #EuropeWeWant  dla materiałów związanych z wyborami do PE

Polub stronę na portalu Facebook: https://www.facebook.com/EuropeWeWant

Zapoznaj się ze stroną kampanii: http://en.europewewant.eu/