Obserwacje konkursu grantowego "Wsparcie demokracji" - edycja 2014

27.01.2014

Fundacja Solidarności Międzynarodowej wraz z Grupą Zagranica informuje, że konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” – edycja 2014 jest monitorowany pod kątem przejrzystości, przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków.

Reprezentanci organizacji członkowskich Grupy Zagranica oraz/lub pracownicy Biura Grupy Zagranica będą obecni na wszystkich posiedzeniach komisji grantowych. Przy obserwacji będą stosowane zasady unikania konfliktu interesów oraz zachowania tajemnicy obowiązujące członków Komisji.

Na podstawie zebranych informacji zostanie opracowany i upubliczniony raport zawierający analizę i podsumowanie przebiegu konkursu wraz z rekomendacjami oraz wskazaniem na najczęściej pojawiające się braki we wnioskach projektowych.

 

Oświadczenie o współpracy zostało podpisane przez:

Zarząd Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Zarząd Grupy Zagranica

 

Więcej informacji o konkursie grantowym na stronie Fundacji tutaj.