Oficjalna pomoc rozwojowa spadła w 2018 roku, szczególnie dla krajów najbardziej potrzebujących

10.04.2019

Najnowsze wstępne statystyki Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (DAC OECD) pokazują, że oficjalna pomoc rozwojowa (ODA – official development assistance) 30 krajów członkowskich Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD w 2018 roku spadła o 2,7% w porównaniu do roku 2017 i wyniosła 153 miliardów dolarów.

Spadek ten wynika przede wszystkim z faktu, że mniej środków przeznaczono na koszty utrzymania uchodźców, których coraz mniej przybywa do krajów rozwiniętych. Największy spadek tych kosztów odnotowano w Austrii, Finlandii, Grecji, Włoszech, Japonii i Portugalii. Dwustronna ODA dla krajów najsłabiej rozwiniętych spadła o 3% wobec roku 2017, pomoc dla krajów afrykańskich o 4%, a pomoc humanitarna o 8%.

„Kraje będące donorami nie wywiązują się ze swojego zobowiązania do zwiększania finansowania rozwoju do 2015 r., co źle wróży osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030” powiedział Angel Gurria, sekretarz generalny OECD. Zagregowana ODA członków Komitetu Pomocy Rozwojowej za 2018 rok odpowiada 0,31% łącznego dochodu narodowego brutto donorów DAC, znacznie poniżej celu 0,7% ODA/DNB.

Polska - mimo wzrostu ODA o 5,4% w 2018 roku - w gronie 30 członków Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD znalazła się ponownie na 3 miejscu od końca jeśli chodzi o relację oficjalnej pomocy rozwojowej do krajowego dochodu. Poziom 0,14% ODA/DNB jest cały czas znacznie niższy od pułapu 0,33%, który zobowiązaliśmy się osiągnąć do roku 2030.

Źródło grafiki/danych: DAC OECD.


Dodatkowe informacje:

  • Całkowite wydatki krajów członkowskich DAC OECD w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej spadły o 2,7% w 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego. Członkowie DAC OECD zaraportowali łącznie 0,31% swojego zagregowanego dochodu narodowego na pomoc rozwojową, czyli znacznie poniżej pułapu 0,7% DNB, które obiecały osiągnąć do 2015 roku (zobowiązanie przedłużono do 2030 roku).
  • W 2018 roku tylko 5 krajów - Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Luksemburg i Dania, dotrzymały podjętych zobowiązań.
  • O 8% spadł udział pomocy humanitarnej w całkowitej ODA krajów członkowskich DAC OECD.
  • O 3% spadł wolumen pomocy dwustronnej dla krajów najmniej rozwiniętych (LDC, Least Developed Countries).
  • O 28,4% zmniejszyła się kwota wydana na przyjmowanie i utrzymanie uchodźców w krajach DAC OECD. Spadek ten jest związany ze spadkiem liczby wniosków o udzielenie azylu, co wynika częściowo z polityk krajów rozwiniętych - w tym krajów członkowskich UE - mających na celu ograniczenie liczby przybywających migrantów. Koszty te stanowiły 7,1% całkowitej ODA.
Komitet Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Commitee) jako organ OECD jest najważniejszym międzynarodowym forum współpracy największych krajów-donorów pomocy rozwojowej. Od momentu swojego powstania w roku 1961, DAC OECD wyznacza standardy działania dla globalnej współpracy rozwojowej, określa definicję oficjalnej pomocy rozwojowej oraz kryteria tworzenia listy krajów-biorców pomocy (ang. DAC List of ODA Recipients).
 
Kraje najsłabiej rozwinięte (Least Developed Countries, LDCs) to grupa krajów wyszczególniona wśród krajów-biorców pomocy na podstawie trzech kryteriów: niskiego dochodu narodowego brutto w przeliczeniu na mieszkańca, różnorodności gospodarczej i jakości życia. ODA stanowi ponad dwie trzecie finansowania zewnętrznego dla krajów najsłabiej rozwiniętych.
 
Definicja ODA. Zgodnie z definicją Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Development Assistance Committee OECD), oficjalna pomoc rozwojowa (ang. Official Development Assistance, ODA) to darowizny i pożyczki przekazane krajom rozwijającym się przez oficjalne instytucje rządowe państw-dawców lub organizacje międzynarodowe, mające za główny cel wspieranie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w tych krajach.
 
Szczegółowe statystyki dostępne są na stronie DAC OECD.

Kontakt dla mediów: Magdalena Trojanek, magdalena.trojanek[at]zagranica.org.pl.
 
Zapraszamy do śledzenia naszych profili: Facebook / Twitter.