Panel Grupy Zagranica na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych

08.09.2014

„Jaką rolę powinny pełnić organizacje pozarządowe zajmujące się współpracą rozwojową w kształtowaniu polskiej pomocy rozwojowej?” - to tytuł panelu, jaki 15 września zorganizuje w Warszawie Grupa Zagranica na VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Celem panelu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu polskiej pomocy rozwojowej. Dziesięcioletnie doświadczenie związku stowarzyszeń Grupa Zagranica pokazuje trojaki charakter aktywność polskich organizacji pozarządowych:

  1. realizowanie projektów rozwojowych (w tym tych wspófinansowanych ze środków publicznych, np. w ramach konkursów Polskiej Pomocy);
  2. monitorowanie działań państwa w zakresie realizacji polityki współpracy rozwojowej (np. przez monitorowanie alokacji środków publicznych w tym obszarze przez administrację państwową);
  3. czynne współkształtowanie tej polityki – konsultant legislacji, planów i strategii działania przygotowywanych przez władzę wykonawczą i ustawodawczą

Wśród zaproszonych gości są:

  • Filip Kaczmarek, polityk PO, ekspert i poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji;
  • Zuzanna Kierzkowska, dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ. 
  • Janina Ochojska, Polska Akcja Humanitarna oraz
  • Jan Piekło, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI oraz
  • Adam Leszczyński (Gazeta Wyborcza) -moderacja.

Zaproszonych panelistów będziemy chcieli poprosić o ocenę dotychczasowej roli organizacji obywatelskich w systemie polskiej pomocy rozwojowej, a następnie zapytać o projekcję/wizję jak miałaby ona wyglądać w przyszłości.

Będziemy pytać o wyzwania stojące przed polskim sektorem pozarządowym działającym w obszarze współpracy rozwojowej, o to co polskie NGOsy robiły dobrze a co źle, wreszcie co zmienić w dotychczasowej aktywności, aby przyczynić się do wzmacniania tego niedocenianego często obszaru działania państwa.

Kontekstem naszej dyskusji będzie trwający obecnie proces konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020, strategii, która w znacznym stopniu zdeterminuje formy i obszary polskiej aktywności na arenie międzynarodowej w zakresie pomocy rozwojowej.

Wydarzenie będzie miało miejsce na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego, 15 września (poniedziałek) o godz. 11:30-13:00.

Zgłoszenia do uczestnictwa w spotkaniu przyjmuje Artur Kacprzak, artur.kacprzak@zagranica.org.pl w terminie do 11 września br. 

Więce informacji: ofip.eu