Pismo Grupy Zagranica ws. konkursu „Polska Pomoc Rozwojowa 2020”

04.05.2020

Grupa Zagranica negatywnie oceniła decyzję Ministra Spraw Zagranicznych o zakończeniu tegorocznego konkursu „Polska Pomoc Rozwojowa 2020” bez wyłaniania ofert do sfinansowania (komunikat z dn. 27 kwietnia) o czym poinformowała kierownictwo Ministerstwa w piśmie, wysłanym 30 kwietnia br.

W piśmie prosimy między innymi o szczegółowe uzasadnienie powyższej decyzji, a także apelujemy o ogłoszenie nowego konkursu/konkursów na projekty w zakresie współpracy rozwojowej z uwzględnieniem warunków pandemii przy jednoczesnym uelastycznieniu cyklu projektowego.

Wiele innych europejskich donorów decyduje się utrzymać konkursy grantowe na pomoc rozwojową i humanitarną przy jednoczesnym negocjowaniu z grantobiorcami niezbędnych zmian związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, w tym uwzględnieniu w projekcie dodatkowych działań służących wsparciu społeczności z krajów partnerskich w przeciwdziałaniu pandemii i zabezpieczeniu ludności przed jej skutkami. 

W piśmie zwróciliśmy także uwagę na brak komunikacji i konsultacji ze środowiskiem organizacji pozarządowych, choć jeszcze w marcu wyszliśmy z propozycją rozmowy o zmianach w warunkach realizacji projektów wobec sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Organizacje pozarządowe zainteresowane naszą interwencją zapraszamy do kontaktu: grupa@zagranica.org.pl.