Pismo ws. „Europejskiego dialogu na rzecz modernizacji ze społeczeństwem białoruskim”

07.05.2012

Grupa Robocza ds. Białorusi 27 kwietnia wystosowała pismo do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, w sprawie „Europejskiego dialogu na rzecz modernizacji ze społeczeństwem białoruskim”, w związku z seminarium organizowanym w dniach 16-17 kwietnia. Grupa zwróciła uwagę na niepokojące fakty związane z organizacją seminarium, takie jak m.in.: niewstarczająca reprezentacja białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, czy też brak przestrzeni na dyskusję podczas seminarium.

Grupa Robocza ds. Białorusi przy Grupie Zagranica w ramach prowadzonych działań rzeczniczych i strażniczych obserwowała zarówno proces przygotowania seminarium, jak i jego przeprowadzenie. Deklarujemy gotowość udziału w wypracowaniu nowej formuły „Europejskiego dialogu na rzecz modernizacji ze społeczeństwem białoruskim”.

Więcej informacji udziela Dyrektor Biura Grupy Zagranica, Janek Bazyl (janek.bazyl[at]zagranica.org.pl).