Pomagamy czy szkodzimy? Animacja o spójności polityki na rzecz rozwoju

21.04.2016

Spójność polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development – PCD) polega na uwzględnianiu celów współpracy rozwojowej w realizacji wszystkich polityk UE, a szczególnie tych, które mogą mieć wpływ na kraje rozwijające się. W praktyce oznacza to przeciwdziałanie negatywnym skutkom europejskich polityk (takich jak np. handlowa, podatkowa czy energetyczna) dla krajów globalnego Południa oraz budowanie pozytywnych synergii pomiędzy tymi obszarami polityki a współpracą rozwojową. 

Dowiedz się więcej o spójności polityki na rzecz rozwoju oglądając naszą animację!

Działania w zakresie pomocy rozwojowej nie są wcale najważniejszym mechanizmem wpływu na sytuację krajów rozwijających się – krajowa i europejska polityka handlowa, inwestycyjna, migracyjna czy energetyczna i klimatyczna mają często dużo większe znaczenie dla tych państw niż przedsięwzięcia stricte pomocowe. Niestety, wiele obszarów tych polityk – na poziomie zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej – w obecnym kształcie nie tylko nie służy poprawie sytuacji krajów rozwijających się, ale nawet ją pogarsza, podważając rezultaty i sensowność współpracy rozwojowej. 

Więcej o spójności polityki na rzecz rozwoju na stronie www.zagranica.org.pl/spojnosc


Animacja powstała w ramach projektu „World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer World” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.