Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej nadal znacznie niższa od zobowiązań wobec krajów partnerskich

17.10.2017

Przy obecnej skali corocznego wzrostu, Unia Europejska potrzebuje jeszcze 35 lat, aby wypełnić zobowiązanie do przekazania 0,7% DNB na pomoc rozwojową – donosi najnowszy raport konfederacji CONCORD „AidWatch 2017. EU aid uncovered. How to reach the target on time”.

W ciągu ostatnich 5 lat Oficjalna Pomoc Rozwojowa krajów członkowskich Unii Europejskiej (łącznie) wzrosła o 27% i w 2016 roku wyniosła 75,5 miliardów euro. Jednak tylko 5 krajów członkowskich wypełniło swoje zobowiązanie jeśli chodzi o wielkość ODA: Dania, Luksemburg, Szwecja, Wielka Brytania i – po raz pierwszy – Niemcy. Oznacza to, że Unia Europejska ma „dług” w wysokości 44,7 miliardów Euro wobec obietnicy, którą złożyliśmy krajom rozwijającym się.

 

Polska w roku 2016 na oficjalną pomoc rozwojową przeznaczyła 0,15% DNB. Po 10 latach stagnacji, wielkość krajowej ODA wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o ponad połowę, sięgając kwoty 2,6 miliarda złotych. Zmiana ta w większości wynika ze wzrostu naszej pomocy wielostronnej, a dokładnie udziału w finansowaniu pomocy rozwojowej UE za pośrednictwem składki członkowskiej do budżetu Unii oraz składki do Europejskiego Funduszu Rozwoju. Łącznie te dwie kategorie stanowiły 77% polskiej ODA. Wzrost krajowej oficjalnej pomocy rozwojowej wystąpił nie tylko w Polsce, ale również w 23 z 28 krajów członkowskich Unii.

Są to dobre wiadomości, jednak dla efektywnego wspierania rozwoju krajów Globalnego Południa równie ważna jak wielkość jest jakość udzielanej pomocy. Autorzy raportu AidWatch 2017 oceniają, że ponad połowa przyrostu pomocy ze strony krajów członkowskich UE w ciągu ostatnich dwóch lat jest wynikiem wydatków na działania, które nie przynoszą trwałych rezultatów rozwojowych w krajach partnerskich. W największym stopniu były to koszty pobytu uchodźców w krajach UE (ang. „in-donor refugee costs”), które w roku 2016 wyniosły 10,9 miliardów euro. Nie negując istotnej potrzeby wspierania uchodźców, autorzy raportu wskazują na brak uzasadnienia dla wliczania kosztów tego wsparcia do puli Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, która w swej istocie ma służyć eliminacji ubóstwa w krajach rozwijających się.

Raport  AidWatch2017. EU aid uncovered. How to reach the target on time” (pdf) 

Informacja prasowa "Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej nadal znacznie niższa od zobowiązań wobec krajów partnerskich" (doc)