Prekonsultacje podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych - komentarz grupy roboczej ds. edukacji globalnej

29.05.2017

W odpowiedzi na ogłoszenie konsultacji rozporządzeń w sprawie podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych (ogłoszenie na stronie internetowej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekt-podstawy-programowej-dla-  szkol-ponadpodstawowych-zaczynamy-prekonsultacje.html) przesłaliśmy obszerny komentarz, sformułowany przez ekspertki skupionych w grupie roboczej ds. edukacji globalnej. 

Komentarz obejmuje rekomendacje ogólne oraz uwagi dotyczące podstaw programowych dla konkretnych przedmiotów: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, podstaw przedsiębiorczości, edukacji dla bezpieczeństwa.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu:

Komentarz grupy roboczej ds. edukacji globalnej do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych (pdf)