Priorytety polityki rozwojowej łotewskiej prezydencji w Radzie UE

26.01.2015

1 stycznia 2015 roku, Ryga, po raz pierwszy, przejęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Łotewskiej prezydencji w całości poświęcony jest najnowszy Policy Digest (PD) opracowany przez biuro projektu TRIALOG - grupującego platformy narodowe z krajów EU13, państw, które zostały członkami po 1 maja 2004 r i którego partnerem jest grupa Zagranica. Z trzy-stronicowego PD możemy się między innymi dowiedzieć, że priorytetami tematycznymi Łotyszy są: Agenda Rozwojowa ONZ po 2015 r., kwestie finansowania rozwoju, równość płci i dobre rządzenie, zaś priorytetami geograficznymi są kraje Partnerstwa Wschodniego (Szczyt UE-EaP w maju 2015) i Azji Centralnej. Zapraszamy do lektury.

Latvian Presidency Priorities for Development Cooperation (PDF).