Proces rewizji definicji współpracy rozwojowej na poziomie DAC OECD - stanowisko CONCORD

04.03.2014

W roku 2014 na poziomie DAC OECD odbywa się proces rewizji definicji współpracy rozwojowej (ODA). 

Konfederacja CONCORD ubiega się o uruchomienie oficjalnych i realistycznych czasowo konsultacji procesu z partnerami społecznymi, a także przygotował stanowisko odnośnie  redefinicji/modernizacji ODA, finansowania na rzecz rozwoju oraz efektywności pomocy rozwojowej. Stanowisko za pośrednictwem Grupy Zagranica zostało przekazane polskiej delegacji na Senior Level Meeting DAC OECD, które odbyło się 4 marcia 2014 roku.

CONCORD AidWatch input OECD’s Development Assistance Committee (DAC) senior level meeting on 3-4 March (pdf)

Sekretariat CONCORD przygotował przewodnik dla swoich członków umożliwiający zaangażowanie w proces rewizji definicji współpracy rozwojowej, która ma miejsce na poziomie DAC OECD w 2014 roku. Ze względu na wagę tego procesu dla przyszłości współpracy rozwojowej, zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem.

ODA definition – upcoming negotiations. Engagement guide (pdf)