Raport AidWatch 2014 - Pomoc rozwojowa Polski i UE wciąż za niska

20.11.2014

20 listopada w siedzibie OECD w Paryżu odbyła się prezentacja raportu 'AidWatch 2014', publikowanego co roku przez europejską platformę organizacji pozarządowych CONCORD. Według raportu, pomimo rosnących humanitarnych i rozwojowych wyzwań na świecie, jak epidemia Eboli w Afryce Zachodniej, pomoc udzielana przez kraje UE nie osiągnie deklarowanej przez nie wysokości 0,7% DNB w 2015 r. - zabraknie 41 miliardów euro. Tylko cztery kraje członkowskie UE osiągnęły deklarowany cel: Wielka Brytania, Szwecja, Dania i Luksemburg.

Pomimo niewielkiego wzrostu całościowej pomocy rozwojowej udzielanej przez kraje wysoko rozwinięte w 2013 r., wiele krajów UE obcina budżety pomocowe. Przewiduje się, że pomoc, szczególnie dla krajów najuboższych, może spaść o nawet 5% do 2016 r.

Co więcej, pomoc rozwojowa powinna oddawać rzeczywistą wysokość środków przekazywanych krajom rozwijającym się. Mimo to, wiele krajów UE do wysokości swojej pomocy rozwojowej zalicza takie koszty, jak koszty pobytu uchodźców na terenie swoich krajów, sztucznie zawyżając statystyki. Według raportu AidWatch tzw. „pompowana” pomoc UE wyniosła nawet 5,2 miliarda euro, z czego 1 miliard to odsetki spłacane przez kraje rozwijające się od pożyczek udzielonych im przez kraje donorów.

CONCORD (European confederation of Relief and Development NGOs) jest europejską konfederacją organizacji pozarządowych działających w dziedzinie współpracy rozwojowej. Reprezentuje 28 platform narodowych z krajów UE oraz 18 międzynarodowych sieci NGO. CONCORD publikuje raport AidWatch od 2005 roku, monitorując wysokość i jakość pomocy UE.

Pobierz cały raport (w języku angielskim)