Raport AidWatch 2016: Wciąż za mało na unijną pomoc rozwojową

26.10.2016

Przedstawiony 26 października w Brukseli raport “AidWatch: This is not enough” wskazuje, że jako całość UE wydatkowała 0,44% DNB (62,4 miliardy Euro) na oficjalną pomoc rozwojową, a tylko 5 z 28 państw członkowskich spełniły cel 0,7% do 2015 roku: Holandia, Luksemburg, Szwecja, Dania i Wielka Brytania. Oznacza to, że Unia Europejska ma „dług” w wysokości 36,9 miliardów Euro wobec obietnicy, którą złożyliśmy krajom rozwijającym się.

We wrześniu 2015 roku ONZ przyjęło 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju – nową ambitną agendę rozwojową na najbliższe 15 lat. Przeszkodą w jej realizacji może być niewystarczające finansowanie współpracy rozwojowej. Dlatego też konfederacja CONCORD oczekuje od poszczególnych donorów, a w szczególności od krajów unijnych, aby stworzyły wewnętrzne wiążące plany dojścia do pułapu 0,33% DNB dla nowych krajów członkowskich i 0,7% dla krajów „starej Unii”, zdecydowanie wcześniej niż w 2030 roku. To miało się stać do 2015 roku. Tymczasem Polska na przestrzeni ostatnich 7 lat wydatkuje rocznie na pomoc rozwojową ok. 0,09% DNB, czyli ¼ kwoty, do której się zobowiązała. Oczekujemy od nowego rządu konkretnych działań na rzecz zwiększania wielkości polskiej pomocy rozwojowej – mówi Jan Bazyl, dyrektor Grupy Zagranica, federacji polskich organizacji zaangażowanych we współpracę rozwojową, członka konfederacji CONCORD.

Raport konfederacji CONCORD dostarcza analizę ilościową i jakościową współpracy rozwojowej dla poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej.       

Ściągnij raport (pdf).

Infografika w języku angielskiem (jpg).