Raport CONCORD: Transforming lives - EU Gender Action Plan II - From Implementation to Impact

18.09.2018

CONCORD opublikował dziś raport "Transforming lives - EU Gender Action Plan II - From Implementation to Impact", przygotowany w oparciu o badania terenowe w Rwandzie, Wietnamie i Ghanie. Jego celem jest przedstawienie, w jaki sposób wdrażany jest unijny plan działań na rzecz równości płci na lata 2016-2020 (ang. EU Gender Action Plan 2016-2020). GAP II to dokument ramowy określający zasady i sposób promowania równości płci i wzmacniania pozycji kobiet przez Unię Europejską, w stosunkach zewnętrznych prowadzonych przez instytucje unijne oraz kraje członkowskie.

W raporcie znajdują się rekomendacje dotyczące pogłębienia skuteczności w implementacji ww. dokumentu, jako ważnego wkładu w prawa kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Raport dostępny jest na stronie CONCORD >>>